Bild skog

Resultat ägarombudsval region 3 Hälsingland

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Hans Jonsson
Ordinarie ägarombud
2. Ola Nordell
Ordinarie ägarombud
3. Jonat Qvist
Ordinarie Ägarombud
4. Monica Zellafors
Ordinarie ägarombud
5. Fredrik Röjd
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet