Skog OK

Resultat ägarombudsval region 5 Dalarna

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Veronica Ström
Ordinarie ägarombud
2. Per Adriansson
Ordinarie ägarombud
3. Lena Högberg
Ordinarie Ägarombud
4. Lars Nises
Ordinarie ägarombud
5. Bengt Andersson
Ordinarie ägarombud
6. Olle Prosell
Ordinarie ägarombud
7. Bengt-Eric Berglund
Ordinarie ägarombud
8. Peter Smoljar
Ordinarie ägarombud
9. Staffan Sellfors
Ordinarie ägarombud
10. Christina Walles
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet