Skog OK

Resultat ägarombudsval region 6 Gästrikland

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Andreas Lindén
Ordinarie ägarombud
2. Maria Eriksson Olsson
Ordinarie ägarombud
3. Kenneth Ekberg
Ordinarie Ägarombud
4. Johnny Söderström
Ordinarie ägarombud
5. Lars-Arne Eriksson
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
6. Linda Pettersson Lind
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
7. Marie Frestadius
Ersättare 3 till föreningsstämman
8. Karl-Erik Virén
Ersättare 4 till föreningsstämman