Skog OK

Resultat ägarombudsval region 7 Uppland

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Anita Katarina Rönnbäck
Ordinarie ägarombud
2. Rolf Edström
Ordinarie ägarombud
3. Nils-Olof Irwang
Ordinarie ägarombud
4. Stefan Selberg
Ordinarie ägarombud
5. Karl-Erik Axelsson
Ordinarie ägarombud
6. Anders Lönnborg
Ordinarie ägarombud
7. Gustav Holmlund
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
8. Hans-Olov Andersson
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
9. Arne Nordesjö
Ersättare 3 till föreningsstämman