OK skog

Resultat ägarombudsval region 8 Västmanland

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
Träffa valda kandidater
I början av maj arrangeras regionstämmor i hela landet. Då har du chans att träffa de valda kandidaterna samt en av styrelsens representanter.
1. Elsebeth Dellenfors
Ordinarie ägarombud
2. Krister Rönnlund
Ordinarie ägarombud
3. Jan Bölja
Ordinarie ägarombud
4. Tommy Eriksson
Ordinarie ägarombud
5. Jonas Larsson
Ordinarie ägarombud
6. Lars Ivan Ericson
Ordinarie ägarombud
7. Joakim Widell
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
8. Ing-Britt Eriksson
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet