OK skog

Resultat ägarombudsval region 9 Örebro

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Ingemar Jernkvist
Ordinarie ägarombud
2. Lennart Petterson
Ordinarie ägarombud
3. Roland Karlsson
Ordinarie Ägarombud
4. Eva Svedberg
Ordinarie ägarombud
5. Leif Gustafsson
Ordinarie ägarombud
6. Nils Sköld
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
7. Mats Einestam
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet