Skillnad på smuts och smuts - därför ska du tvätta bilen på station

Många tvättar bilen hemma på uppfarten med svamp och slang, men det gör tyvärr stor skada på miljön att tvätta sin bil på det sättet. Det inte heller så lätt att själv se med blotta ögat vad spillvattnet från biltvätten egentligen innehåller. Med hjälp av initiativet Hållbar biltvätt reder vi ut varför det är viktigt att tvätta bilen på rätt sätt.

 

Trots att vi lever i en tid med högt engagemang i miljöfrågor är det påfallande många som väljer att agera mot bättre vetande och tvätta bilen hemma på uppfarten eller gräsmattan. En undersökning gjord av OKQ8 i februari 2019 visar att hälften av alla bilägare tvättar bilen hemma minst 1 gång per år.
 

Skona natur och människa från tungmetaller

5 ton bly och kadmium rinner årligen rakt ut i naturen från just tvättade bilar. Det miljöfarliga spillvattnet hamnar då i våra vattendrag där vi hämtar dricksvatten, fiskar och badar på sommaren. Tungmetallerna har farlig inverkan på både växtlighet och människor. Exempelvis påverkar kadmium fosterutvecklingen hos gravida kvinnor och bly kan störa både vårt nervsystem och intelligens. I år är grundvattnets nivåer låga vilket gör att halterna från utsläpp ökar och det blir extra viktigt att vi bromsar utsläppen genom att bete oss ansvarsfullt.

 

Olja är en osynlig bov i biltvätten

Även om du inte ser att din bil har läckt olja kan du räkna med att spillvattnet från din biltvätt innehåller oljerester. Olja från asfalten fastnar nämligen på däcken när bilen körs och dessa oljepartiklar lossnar vid tvätt.  Även själva gummidäcken innehåller en viss mängd av olja och det gör också vissa avfettnings- och lösningsmedel. Varje år rinner hela 2000 ton olja från tvättade bilar rakt ut i naturen.

 

Varför är det inte olagligt att tvätta bilen hemma?

Faktum är att du bryter mot lagen enligt andra kapitlet i miljöbalken när du släpper ut orenat avloppsvatten, vilket är precis vad som sker när du tvättar bilen på gatan eller uppfarten. Det är en vanlig missuppfattning att brunnarna på gatan leder till kommunens reningsverk, men det stämmer inte alltid. Det finns en risk att spillvattnet går direkt ut i våra vattendrag. Det står alltså inte uttryckligen i lagen att hemmatvätt av bil är otillåten men konsekvenserna av tvätten är alltså olagliga och straffbara.

 

Vad har tvätthallar som jag inte har hemma?

När du tvättar bilen i en tvätthall eller ett bås på en bensinstation rinner vattnet aldrig ut där det gör skada eftersom det där finns reningsverk och oljeavskiljare som tar hand om allt spill på ett miljövänligt sätt. På OKQ8:s stationer är dessutom alla kemikalier som används till biltvätt Svanenmärkta.  

 

Men regn på bilen då, är inte det lika illa som att tvätta på gatan?

Att skölja av bilen med bara vatten, eller få hjälp av en regnskur, har inte alls samma negativa miljöeffekt eftersom vatten bara kan spola bort damm. För att lösgöra olja och tungmetaller som sitter ingrodda i fettlösliga partiklar krävs biltvättsprodukter.

 

 

Är det sant att en ren bil håller längre?

En annan miljöaspekt som är värd att fundera över är att en ren bil håller mycket bättre mot rost och därför får en ökad livslängd. Andrahandsvärdet på bilen blir också högre om du ser till att ta god hand om den så unna dig gärna en extra tvätt någon gång ibland.

 

Hur ofta ska bilen tvättas då?

Självklart beror tvättbehovet på saker som exempelvis vilken årstid det är och hur mycket bilen används, men en bra tumregel är att en bil som körs dagligen bör tvättas ungefär en gång i månaden. Annars samlas smuts och salt på och under bilen och mattar av lacken så att rosten kan få fäste.

 

 

 


Hållbar biltvätt är ett initiativ av branschföreningen Svensk Bensinhandel som arbetar med att öka kunskaperna och därmed förändra våra tvättvanor. Initiativet stöttas av OKQ8 tillsammans med flera stora organisationer och aktörer i branschen. Läs mer om Hållbar biltvätt HÄR.

 

Så tvättar du bäst för bilen och miljön
1. Tvätta alltid bilen på en biltvättsanläggning eller i en Tvätta själv-hall med reningsverk som tar hand om tvättvattnet på ett miljövänligt sätt.

2. Schampo är viktigt men lagom är bäst. Vi rekommenderar att använda mätglas för att mäta upp hur mycket schampo som behövs till exemplevis 10 liter vatten.

3. Vid tidsbrist finns alltid automattvätten som gör ett bra jobb utan negativ miljöpåverkan.

4. Vill du ha tips på hur du tvättar själv på bästa sätt kan stationspersonalen hjälpa dig.