Digitala val - dags att rösta

Val av förtroendevalda

Du som är medlem och ägare i OK har möjlighet att nominera ägarombud, ledamöter till regionråd, ledamöter till valberedning, förtroendevalda revisorer samt kandidater till styrelsen. Från och med 2018/19 är nomineringen och valen digitala.

Röstningen är avslutad - ta del av resultatet

Den 10 mars 2019 avslutades valet av ägarombud och regionråd för denna gång. Resultatet finns nu publicerat här på hemsidan. Stort tack till dig som deltog i valet och bidrog till att vi utvecklade vår medlemsdemokrati! 

Här kommer du till valresultatet

Nomineringen och omröstningen är digital

Att införa digitala val är ett beslut som fattats av föreningsstämman och OK:s styrelse. Nedan beskriver vi i korthet vad detta innebär och de vanligaste frågorna och svaren. Fler frågor och svar hittar du också här.


Vad är digitala val?

Digitala val innebär att nomineringen och röstningen av förtroendevalda (ägarombud och regionråd) sker digitalt via en valplattform på nätet.  Valet av ägarombud/regionråd sker vartannat år.

Även nomineringen av styrelse, föreningsstämmans valberedning och förtroendevalda revisorer sker digitalt via samma verktyg. Dessa val sker dock precis som vanligt av ägarombuden på föreningsstämman.

 

Tidsplan för val och nomineringsperiod 2018/2019

  • Nomineringsperiod regionråd/ägarombud                                                         v. 45-48      
  • Nomineringsperiod styrelse, revisorer, föreningsstämmans valberedning       nu - 1 januari
     (Obs, nominering av dessa grupper är möjligt redan idag, men kan från och med v.45 även ske i plattformen)
  • Staben kontrollerar att de nominerade är medlemmar                              v. 49
  • Valberedningen genomför intervjuer med nominerade                            v. 50-5
  • Valberedningen sammanställer sina förslag                                                v.  6-7
  • Digitala val genomförs (medlemsdag 2 mars)                                            v. 9-10
  • Redovisning över valda publiceras på hemsidan                                        v. 11