Vanliga frågor och svar om digitala val

Vanliga frågor och svar om digitala val 2018/19

Från 25 februari till 10 mars 2019 är det val av ägarombud. Ägarombuden beslutar till exempel om återbäringsnivåer, styrelse och ordnar medlemsaktiviteter. Genom att rösta kan du vara med och påverka. Det sker digitalt och tar bara några minuter.


Frågor och svar om uppdragenVem blir ett bra ägarombud och regionråd?

Nedan listar vi några egenskaper som ett bra regionråd och ägarombud i OK ekonomisk förening bör ha:

 • Är medlem
 • Tycker att ekonomisk förening som bolagsform och medlemsägande är något bra
 • Tycker att alla människor är lika värda och tror på att olikheter kan berika vår verksamhet
 • Är intresserad av framtidens fordons- och energimarknad och vill gärna vara med och påverka den på ett positivt sätt
 • Tycker att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga
 • Kan avvara tid för fyra möten om året och delta på föreningsstämma och dialogträff
 • Även om personen saknar erfarenhet av rollen eller bolagsformen är hon eller han nyfiken och har en vilja att lära sig
 • Tycker det känns bra att representera de andra medlemmarna i föreningen – och vill deras bästa 
   

Vad gör ett ägarombud och regionråd?

Din roll som ägarombud

 • Du representerar medlemmar från hela landet – inte enbart en region.
 • Du är referens och inspiration för styrelsen i t. ex organisatoriska frågor.
 • Du är med och påverkar föreningens framtid och röstar i olika frågor på föreningsstämman, föreningens högsta beslutande organ. Här beslutar du och de andra 120 ägarombuden till exempel vilka som ska sitta i föreningens styrelse, hur stor återbäringen ska bli samt hur medlemmarnas motioner ska bemötas.


Din roll som ledamot i ett regionråd

 • Du är ambassadör för OK - i alla dina nätverk och kanaler.
 • Du fångar upp medlemmarnas tankar och idéer och hjälper dem att hitta rätt ingång när de vill vara med och påverka.
 • Du ingår i ett av landets 27 regionråd och deltar vid möten som regionrådets sammankallande bjuder in till.
 • Tillsammans med styrelsen och de övriga i regionrådet ansvarar du för att, en gång om året, anordna en regionstämma för föreningens medlemmar.
 • Du håller dig uppdaterad om vad som sker i föreningen genom att ta del av informationen på intranät och via mejlutskick.
 • Du deltar vid dialogträffen för förtroendevalda en gång om året där du träffar styrelsen och ledamöter från andra regioner.
 • Du förväntas delta vid minst fyra möten med regionrådet årligen.
   


Frågor och svar om nomineringVarför ska jag nominera och rösta?

Vi ägs av våra medlemmar och genom att du är med och röstar eller nominerar i valet, är du med och påverkar vilka personer som ska representera dig och de andra medlemmarna. Ägarombuden röstar till exempel om återbäringsnivåer, bestämmer vilka motioner som ska godkännas samt vilka som ska sitta i styrelsen kommande år. De har i egenskap av regionråd också möjlighet att arrangera aktiviteter och medlemsmöten i din region. 
 

När kan jag nominera?

Nomineringsperioden är olika beroende på vilket förtroendeuppdrag du önskar nominera till:
•    Nominering till ägarombud och regionråd: 5november – 2 december
•    Nominering till styrelse: fram till 1 januari
•    Nominering till föreningsstämmans valberedning: fram till 1 januari
•    Nominering till rollen som förtroendevald revisor: fram till 1 januari


Vem kan jag nominera?

Du kan nominera vem som helst som är medlem. Det bör också vara en person som du vet vill föreningen och medlemmarna väl och som vill utveckla vår verksamhet på ett positivt sätt.
Kom ihåg att personen du nominerar måste vara vidtalad.


Var kan jag nominera/rösta?

På vår webbplats val.ok.se kan du läsa mer, nominera och senare även rösta. Sidan öppnar för nomineringar 5 november och från 25 februari kan du rösta där. Du behöver då en dator, surfplatta eller mobiltelefon.
2 mars kommer du också ha möjlighet att rösta på en station i din region. De aktuella stationerna kommer att kommuniceras under hösten.

Kan jag nominera mig själv?

Ja, det går utmärkt att nominera sig själv till samtliga förtroendeuppdrag.


Vad händer med min nominering?

Processen ser olika ut beroende på vilket förtroendeuppdrag du har nominerat till. 
Mer om detta kan du läsa på OK.se


Vad behövs för att kunna nominera eller rösta?

För att kunna nominera eller rösta behöver du vara medlem i OK ekonomisk förening. Du skickar sedan in din nominering eller röst via vår webbplats val.ok.se, och identifierar dig med hjälp av BankID eller medlemsnummer i kombination med personnummer. Den 2 mars har du möjlighet att rösta på en station i din region. 
 


Frågor och svar om röstningUnder vilken period pågår valet?

Röstningsperioden pågår mellan 25 februari och 10 mars.


Vem får rösta?

Du måste vara medlem i OK ekonomisk förening. Om du har extrakort som är knutet till någon annans medlemskap kan du inte rösta. 


Varför kan jag inte rösta?

1.    Du har ett extrakort som är knutet till någon annans medlemskap.
2.    Du har skrivit födelsedatum, ej personnummer.
3.    Du blev medlem efter den 8 februari 2019 och har inte kommit med i röstlängden för detta val.
 

Varför ska jag rösta?

OK ekonomisk förening (OK) ägs av våra medlemmar – och våra medlemmar är det viktigaste vi har. Genom att rösta i valet väljer du vilka som ska bli ägarombud och företräda dig och våra andra ca 700 000 medlemmar. Ägarombuden röstar bland annat på föreningsstämman, där de väljer styrelse, beslutar om återbäringsnivåer, inkomna motioner och andra saker som är grundläggande i vår verksamhet. Ett ägarombud blir också regionråd i sin region.

Var kan jag rösta?

Du kan rösta på val.ok.se och via din dator, surfplatta eller mobiltelefon. 
Den 2 mars kommer du dessutom få möjlighet att rösta på en station i din region. 
De aktuella stationerna kommer att kommuniceras under hösten.


Hur många kandidater ska jag rösta på?

Antalet kandidater som ska väljas varierar från region till region. I valplattformen kommer det framgå tydligt hur många ägarombud och regionråd som ska väljas i den region där du valt att rösta. Du kan välja att rösta på förre antal kandidater än som ska väljas – men inte fler.
 

Vad händer om några kandidater får lika många röster?

Om två kandidater får samma antal röster avgörs valet via lottdragning.


Vad är valberedningens förslag?

Valberedningens uppgift är att intervjua alla kandidater som har nominerats. De lämnar sedan sitt förslag på vilka de anser vara mest lämpade för uppdraget. Vilka som är valberedningens förslag framkommer i översikten över kandidaterna i din region.Om det inte inkommit tillräckligt många nomineringar, så har valberedningen också till uppgift att ta fram egna förslag på kandidater.


Kan jag föreslå någon annan person förutom de som finns att rösta på?

Nej, nomineringstiden för ägarombud och regionråd avslutades 2 december 2018 och det går inte att föreslå någon ny person till det här valet.
 

Hur många gånger kan man rösta?

Varje medlem har en röst och kan rösta en gång.
 

Får jag ändra mig om jag redan röstat en gång?

Nej, efter du har lagt din röst så kan du inte ändra dig. Du kan endast rösta en gång.


Hur vet jag att jag har röstat?

När du röstat kommer det att stå ”Tack för din röst” på skärmen. Om du inte får en sådan hälsning har du inte tryckt på röstaknappen.


Måste jag rösta i den region som jag bor?

Nej, du väljer själv vilken region du röstar i, men du kan enbart rösta i en av dem.
 

Hur väljs ersättare?

Ersättare väljs efter det antal röster som man erhåller i fallande skala. Det innebär att de som fått flest röster efter ordinarie ägarombud får träda in i den ordning de fått röster. Det betyder att valberedningen ska ta fram kandidater som även täcker in ersättare.


Vad händer efter valet?

Rösterna räknas när valet är slutfört och publiceras därefter på www.ok.se.
 


Övriga frågor och svar


Hur blir jag medlem?

Du kan bli medlem genom att skicka ett sms till 71120, skriv OKQ8 (med stora bokstäver) följt av ditt personnummer. 
Du kommer att få tillbaka ett meddelande där vi tackar för att du valt att bli medlem, samt att ditt medlemskort förväntas komma inom 3–5 arbetsdagar. För att kunna rösta måste du varit medlem sedan 8 februari 2019. Har du frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta kundservice, 020 – 65 65 65.
 

Vad innebär medlemsdagen 2 mars?

Den 2 mars är det medlemsdag på en station i varje region. På en station i din region finns ägarombudskandidater och/eller ägarombud valda i förra valet på plats och berättar mer om valet samt hjälper medlemmar att rösta. 
Medlemsdagen är ett sätt att lyfta fram valet av ägarombud och hjälpa dem som inte har möjlighet att rösta hemma.  
Det är under medlemsdagen som du kan prata med nuvarande ägarombud och regionråd. De ägarombud som väljs representerar sedan dig på föreningsstämman den 28 maj 2018.
 

Blir det inga regionstämmor 2019?

Under 2019 kommer regionstämman att genomföras enligt våra befintliga stadgar och på samma sätt som tidigare. Dock med undantaget att de enda val som kommer att hållas är valen av regionala valberedare. Istället blir regionstämmorna ett bra forum för att visa upp och presentera de valda ägarombuden/regionråden. .