Vanliga frågor och svar om digitala val

Vanliga frågor och svar om digitala val 2019/20

Nomineringsperioden för regionala valberedare är 11/9 - 8/12 2019. Från 17/2 till 1/3 2020 är det sedan val i form av röstning. Fram till 1/1 kan du som medlem dessutom nominera kandidater till styrelsen, föreningsstämmans valberedning och förtroendevalda revisorer. De valen sker dock av ägarombuden på föreningsstämman. Genom att nominera och rösta kan du vara med och påverka - det sker digitalt och tar bara några minuter.

Frågor och svar om rollen som regional valberedareVem blir en bra regional valberedare?

Nedan listar vi några egenskaper som en bra regional valberedare i OK ekonomisk förening bör ha:

  • Är medlem
  • Tycker att ekonomisk förening som bolagsform och medlemsägande är något bra
  • Tycker att alla människor är lika värda och tror på att olikheter kan berika vår verksamhet
  • Är intresserad av framtidens fordons- och energimarknad och vill gärna vara med och påverka den på ett positivt sätt
  • Tycker att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga
  • Kan avvara tid för minst tre möten om året och delta på träffar som man kallas till
  • Även om personen saknar erfarenhet av rollen eller bolagsformen är hon eller han nyfiken och har en vilja att lära sig

 

Vad gör en regional valberedare?

En regional valberedare ingår i regionens valberedning som har en nyckelroll i vår förening eftersom den sätter samman förslag på kandidater som ska bli ägarombud och därmed representera våra medlemmar.

De har också som uppdrag att följa ägarombudens arbete. Regionens valberedning består av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Om ett regionalt OK-råd inte fungerar har valberedningen ansvar att justera dess sammansättning.

Regionala valberedare är alltså förtroendevalda som har till uppgift att hitta personer i sin region som skulle kunna passa bra som förtroendevalda. Antingen som ägarombud eller ersättare för ägarombud.

Varje valberedning har en sammankallande som har till uppgift att kalla de övriga till möten. Regionens valberedningen väljs genom att regionens OK-råd tar fram förslag på kandidater. Medlemmarna väljer sedan minst tre av dessa till valberedare genom digitala val.

 


Frågor och svar om nomineringVarför ska jag nominera och rösta?

Vi ägs av våra medlemmar och genom att du är med och röstar eller nominerar i valet av regionala valberedare är du med och påverkar vilka personer som bland annat ska ta fram förslag på kandidater som ska bli ägarombud och därmed representera dig och de andra medlemmarna. 

 

När kan jag nominera?

Nomineringsperioden är olika beroende på vilket förtroendeuppdrag du önskar nominera till:
•    Nominering till regional valberedare: 11 november – 8 december
•    Nominering till styrelse: fram till 1 januari
•    Nominering till föreningsstämmans valberedning: fram till 1 januari
•    Nominering till rollen som förtroendevald revisor: fram till 1 januari


Vem kan jag nominera?

Du kan nominera vem som helst som är medlem. Det bör också vara en person som du vet vill föreningen och medlemmarna väl och som vill utveckla vår verksamhet på ett positivt sätt.
Kom ihåg att personen du nominerar måste vara vidtalad.


Var kan jag nominera?

På vår webbplats val.ok.se kan du nominera och du behöver då en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

 

Kan jag nominera mig själv?

Ja, det går utmärkt att nominera sig själv till samtliga förtroendeuppdrag. Du kan däremot inte vara både regional valberedare och ägarombud samtidigt.


Vad händer med min nominering?

Processen ser olika ut beroende på vilket förtroendeuppdrag du har nominerat till. 
Mer om detta kan du läsa på OK.se.


Vad behövs för att kunna nominera eller rösta?

För att kunna nominera eller rösta behöver du vara medlem i OK ekonomisk förening. Du skickar sedan in din nominering eller röst via vår webbplats val.ok.se, och identifierar dig med hjälp av BankID eller medlemsnummer i kombination med personnummer. Den 29 februari har du möjlighet att rösta på regionala valberedare på en station i din region. 


Frågor och svar om röstning av regionala valberedareUnder vilken period pågår valet?

Röstningsperioden pågår mellan 17 februari och 1 mars 2020.


Vem får rösta?

Du måste vara medlem i OK ekonomisk förening. Om du har extrakort som är knutet till någon annans medlemskap kan du inte rösta. 


Varför kan jag inte rösta?

1.    Du har ett extrakort som är knutet till någon annans medlemskap.
2.    Du har skrivit födelsedatum, ej personnummer.
3.    Du blev medlem efter den 30 januari 2020 och har inte kommit med i röstlängden för detta val.
 

Varför ska jag rösta?

OK ekonomisk förening (OK) ägs av våra medlemmar – och våra medlemmar är det viktigaste vi har. Genom att rösta i valet väljer du vilka kandidater som ska ingå i regionens valberedning, som bland annat har till uppgift att hitta personer i regionen som skulle passa bra som förtroendevalda - antingen som ägarombud eller ersättare för ägarombud.

 

Var kan jag rösta?

Du kan rösta på val.ok.se och via din dator, surfplatta eller mobiltelefon. 
Den 29 februari kommer du dessutom få möjlighet att rösta på en station i din region. 
De aktuella stationerna kommer att kommuniceras under hösten.


Hur många kandidater ska jag rösta på?

I valplattformen kommer det framgå tydligt hur många regionala valberedare som ska väljas i den region där du valt att rösta. Du kan välja att rösta på färre antal kandidater än som ska väljas – men inte fler.
 

Vad händer om några kandidater får lika många röster?

Eftersom det i föreningens stadgar inte finns något maxantal, så kommer alla som erhållit en röst av de nominerade att väljas till uppdraget.


Kan jag föreslå någon annan person förutom de som finns att rösta på?

Nej, nomineringstiden för regionala valberedare avslutas 8 december 2019 och det går därefter inte att föreslå någon ny person till det valet.
 

Hur många gånger kan man rösta?

Varje medlem har en röst och kan rösta en gång.
 

Får jag ändra mig om jag redan röstat en gång?

Nej, efter du har lagt din röst så kan du inte ändra dig. Du kan endast rösta en gång.


Hur vet jag att jag har röstat?

När du röstat kommer det att stå ”Tack för din röst” på skärmen. Om du inte får en sådan hälsning har du inte tryckt på rösta-knappen.


Måste jag rösta i den region som jag bor?

Nej, du väljer själv vilken region du röstar i, men du kan enbart rösta i en av dem.
 

Vad händer efter valet?

Rösterna räknas när valet är slutfört och publiceras därefter på www.ok.se.
 


Övriga frågor och svar


Hur blir jag medlem?

Du kan bli medlem genom att skicka ett sms till 71120, skriv OKQ8 (med stora bokstäver) följt av ditt personnummer. 
Du kommer att få tillbaka ett meddelande där vi tackar för att du valt att bli medlem, samt att ditt medlemskort förväntas komma inom 3–5 arbetsdagar. För att kunna rösta måste du blivit medlem senast 30 januari 2020. Har du frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta kundservice, 020 – 65 65 65.
 

Vad innebär medlemsdagen 29 februari?

Den 29 februari är det medlemsdag på en station i varje region. På en station i din region finns ägarombud på plats och berättar mer om valet samt hjälper medlemmar att rösta. Medlemsdagen är ett sätt att lyfta fram valet av regionala valberedare och hjälpa dem som inte har möjlighet att rösta hemma.