Skog OK

Valresultat ägarombudsval region 12 Nordöstra Stockholm

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
Om valet
Röstningen av kandidater pågick mellan den 25 februari till den 10 mars. Samtliga medlemmar hade möjlighet att rösta. 2018/19 är den första gången i föreningens historia som röstningen såväl som nomineringen av förtroendevalda varit digital.
1. Agneta Lundahl Dahlström
Ordinarie ägarombud
2. Conny Fogelström
Ordinarie ägarombud
3. Bo Gustafsson Grip
Ordinarie Ägarombud
4. Kenneth Hörnqvist
Ordinarie ägarombud
5. Bo Djärf
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet
6. Jonas Forsberg
Ersättare ägarombud/ledamot i regionrådet