Skog OK

Resultat ägarombudsval region 2 Västernorrland

Kandidaterna är numrerade utifrån den ordning de valts i, det vill säga den kandidat med flest röster har fått nummer 1, den kandidat med näst flest nummer 2 och så vidare.
1. Peter Sjöbom
Ordinarie ägarombud
2. Sören Nordkvist
Ordinarie ägarombud
3. Kerstin Frånlund
Ordinarie ägarombud
4. Benny Eriksson
Ordinarie ägarombud
5. Kenneth Norberg
Ordinarie ägarombud
6. Rolf Eriksson
Ordinarie ägarombud
7. Märy Näsström
Ordinarie ägarombud
8. Eva Fors
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
9. Lars-Olof Boström
Ersättare ägarombud/ledamot regionrådet
10. Anders Lindahl
3:e ersättare till föreningsstämman


 

11. Kristoffer Nilsson
4:e ersättare till föreningsstämman
12. Marcus Eriksson
5:e ersättare till föreningsstämman