Valresultat - valda ägarombud och regionråd 2019/2020

Stort tack till dig som varit med och röstat fram kandidater som ägarombud och regionråd. Nedan presenteras resultatet.

För första gången någonsin i föreningens historia genomfördes 2018/2019 nomineringen och röstningen av regionråd och ägarombud helt digitalt. Alla medlemmar hade under hösten 2018 och våren 2019 möjlighet att både nominera och rösta på kandidater. Den 10 mars 2019 avslutades valet, och de valda ägarombuden och regionråden  presenteras nedan.

Förutom ordinarie ägarombud väljs också ersättare till föreningsstämman, samt i ett antal fall även ledamöter till regionrådet där också ägarombuden ingår. 

För att ta del av resultatet i respektive region, vänligen klicka på den region du önskar se valresultatet för.

 

Region

1. Jämtland/Härjedalen

2. Västernorrland

3. Hälsingland

5. Dalarna

6. Gästrikland

7. Uppland

8. Västmanland

9. Örebro

10. Södermanland

11. Nordvästra Stockholm

12. Nordöstra Stockholm

13. Sydöstra Stockholm

14. Stockholm

15. Sydvästra Stockholm

16. Östergötland

17. Skaraborg

18. Fyrstad

19. Göteborg

20. Södra Älvsborg

21. Jönköping

22. Gotland

23. Kalmar

24. Kronoberg

25. Halland

26. Norra Skåne

27. Blekinge

28. Södra Skåne

Karta Regionerna OK