Bild
Nästa artikel
Ines Uusmann väljer att inte kandidera till styrelsen vid nästa föreningsstämma
Aktuellt / Nyheter Publicerad 2016-11-09

Ines Uusmann väljer att inte kandidera till styrelsen vid nästa föreningsstämma

Efter snart 17 år i OK ekonomisk förening väljer nu styrelseordförande Ines Uusmann att lämna sin post vid nästa föreningsstämma

Under tisdagen den 8 november meddelade Ines Uusmann, styrelseordförande i OK ekonomisk förening, att hon väljer att inte kandidera till styrelsen vid nästa föreningsstämma. Föreningsstämmans valberedning har informerats om beslutet och arbetet med att nominera en lämplig efterträdare för ordförandeposten är påbörjat.

Ines Uusmann har varit styrelseledamot i OK ekonomisk förening sedan 1999 och har haft ordförandeposten sedan 2003. Under sin tid i föreningens styrelse har Uusmann bland annat varit med och utvecklat OKQ8 från bolagets grundande och bidragit till ökade samarbeten mellan de kooperativa företagen. Under Uusmanns ledning har organisationen moderniserats, t.ex. under 2014 då hon var aktivt delaktig i rekryteringen av en ny VD.

Jag är glad och tacksam över det förtroende jag haft under alla de år jag blivit omvald till OK ekonomisk förenings styrelse. Nu väljer jag att gå vidare och ställer därför inte upp för omval vid nästa föreningsstämma. Att vi som varit med länge kommer till den typen av insikt är trots allt avgörande för att nya förmågor ska kunna välkomnas, vilket krävs för att föreningen ska fortsätta att utvecklas. Med Britt Hansson som VD lämnar jag föreningen i trygga händer.

Ines Uusmann

Fram till föreningsstämman den 2 juni 2017 fullföljer Uusmann ordförandeskapet i OK ekonomisk förenings styrelse. Därefter har hon för avsikt att fortsätta sitt engagemang utanför OK i Funktionshinderrörelsen.

Nominera kandidater till styrelsen

Varje medlem har rätt att nominera personer till styrelsen. Nomineringarna ska vara OK ekonomisk förening tillhanda senast den 1 januari. Efter detta datum och fram till föreningsstämman har endast föreningsstämmans valberedning nomineringsrätt till styrelsen.

Här kan du nominera kandidater och läsa mer om rollen som styrelseledamot.

Ines Uusmann
Ines Uusmann
"Att de som varit
med länge väljer att
stiga åt sidan är
avgörande för att
föreningen ska
fortsätta att
utvecklas"