nominera kandidater

Vill du vara med och driva OK framåt?

- Dags att nominera kandidater till ägarombud och regionråd!

Klicka här för att nominera kandidater 

Fram till den 2 december kan du nominera dig själv eller en annan medlem till rollen som ägarombud och regionråd.

Från 25 februari till 10 mars är det sedan dags för val och då väljer du och de andra medlemmarna vem som bäst representerar medlemmarna i respektive region.
 

Ägarombudet representerar dig som medlem och ägare

Ett ägarombud (som automatiskt också är regionråd) är med och röstar om till exempel återbäringsnivåer, vilka motioner som ska antas och vilka som ska sitta i styrelsen kommande år.

Denna person är ambassadör för OK ekonomisk förening och fångar upp medlemmarnas tankar och idéer. Rollen innebär en chans att göra stor skillnad för föreningen och medlemmarna.
 

Vem blir ett bra ägarombud och regionråd?

Nedan listas några egenskaper som ett regionråd och ägarombud i OK ekonomisk förening bör ha:

  • Är medlem
  • Tycker att ekonomisk förening som bolagsform och medlemsägande är något bra
  • Tycker att alla människor är lika värda och tror på att olikheter kan berika vår verksamhet
  • Är intresserad av framtidens fordons- och energimarknad och vill gärna vara med och påverka den på ett positivt sätt
  • Tycker att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga
  • Kan avvara tid för fyra möten om året och delta på föreningsstämma och dialogträff
  • Även om personen saknar erfarenhet av rollen eller bolagsformen är hon eller han nyfiken och har en vilja att lära sig
  • Tycker det känns bra att representera de andra medlemmarna i föreningen – och vill deras bästa 

 

Här hittar du mer information om ägarombudet och regionrådets uppdrag. 

 

Nomineringen och omröstningen är digital

Digitala val innebär att nomineringen och röstningen av förtroendevalda (ägarombud och regionråd) kommer att ske digitalt via en valplattform på nätet. 

Även nomineringen av styrelse, föreningsstämmans valberedning och förtroendevalda revisorer kommer att ske digitalt via samma verktyg. Dessa val sker dock precis som vanligt av ägarombuden på föreningsstämman.