Bild
Nästa artikel
OK:s digitala mötesverktyg på Kooperativt Forum 2017
OK:s mötesverktyg imponerar
Aktuellt / Blogg Publicerad 2017-01-13

OK:s digitala mötesverktyg på Kooperativt Forum 2017

Att OK:s dialogträffar med digitala mötesverktyg väcker intresse har vi skrivit om tidigare här i bloggen, och nu var det dags igen. Under två dagar i januari kom över hundra deltagare till LRF:s Kooperativa forum på Ekerö strax utanför Stockholm. På agendan för träffen fanns bland annat punkten "Digitalisering och medlemsdemokrati", dit bland annat OK bjudits in för att prata om vårt arbete i frågan. 

Nyfikenhet och intresse

Så hur togs presentationen om OK:s digitala mötesverktyg emot av deltagarna på Kooperativt forum? Förutom några instick om att man önskar svensk korv på OKQ8:s stationer (vilket de har sedan mars 2016) och billigare diesel (varje lantbrukares önskan?) märktes en stor nyfikenhet och intresse för arbetssättet. Deltagarna fick också chansen att prova på att använda det dialogverktyg som presentationen handlade om, vilket även det födde idéer om hur det skulle kunna användas i de egna organisationerna. 

Kooperativa samarbeten – för medlemmarna

Inom kooperationen är det en självklarhet att inspireras och lära av varandra. Att samarbeta mellan olika kooperativa föreningar är till och med en av de sju kooperativa principerna. Det är något som alla medlemmar vinner på. Ett exempel på detta är satsningen Svensk Kooperation där kooperativa företag och föreningar tillsammans jobbat med att lyfta fram företagsformens styrkor. 

Joakim Frykberg
Projektledare kommunikation

Så använder OK mötesverktyget

• En mötesledare ställer en fråga

• Grupper om 5 diskuterar och svarar

• Alla svar, synpunkter och frågeställning, skrivs in på en dator som finns på varje grupps bord.

• Samtliga gruppers inlägg presenteras på en projektorduk i lokalen. Grupperna kan då ha synpunkter på varandras inlägg

• Inläggen sparas sedan och sammanställs som underlag för t.ex. referensgrupper

Mötesverktyget tillhandahålls av Kagan Meetings.

Så kommer frågeställningarna till

• Medlemmar motionerar

• Föreningsstämman beslutar att motionen kräver mer diskussion och hänskjuter till dialogträff

• Dialogträffen genomförs och frågeställningen lyfts

• Referensgrupp skapas som tar fram förslag till beslut till nästa föreningsstämma