OK ekonomisk förening

Den största av OK-föreningarna med drygt 740 000 medlemmar och ca 8 miljarder i omsättning.