OK ekonomisk förening

Den största av OK-föreningarna med drygt 760 000 medlemmar och ca 10 miljarder i omsättning.