Våra verksamheter

Läs mer om föreningarnas ägande och verksamheter. Bland annat äger OK ekonomisk förening 50 procent av OKQ8.