Brunt gräs

Det kooperativa Sverige - ny rapport

De 100 största och kooperativa och ömsesidiga företagen har tillsammans en omsättning på 466 miljarder kronor och nära 100 000 anställda - det visar en ny rapport från Svensk Kooperation.

Rapporten "Det kooperativa Sverige - de största företagen 2018" som lanserades i december 2019 visar att omsättningen har ökat de senaste åren. Omsättningen på 466 miljarder kronor 2018, som ökat med 32 miljarder kronor sedan 2017, motsvarar ungefär 10 procent av Sveriges BNP.

- De kooperativa och ömsesidiga företagen är en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige. Företagen finns i många olika branscher, och gemensamt för dem är att de utgör ett demokratiskt näringsliv med fokus på hållbarhet, långsiktighet och lönsamhet i kombination med ansvar, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Det är femte året Svensk Kooperation samlat in och sammanställt fakta om den kooperativa sektorn i Sverige. Undersökningen omfattar de 100 största ekonomiska föreningarna och de nio rikstäckande ömsesidiga bolagen i Sverige. 

– Det finns många stora och framgångsrika kooperativa och ömsesidiga företag vilket visas i vår undersökning. Det är också intressant att notera den stora bredden. Den kooperativa företagsmodellen fungerar bevisligen väl i många branscher, säger Curt-Olof Mann, rapportförfattare.

I rapporten, som baserar på siffror från 2018, har uppgifter hämtats från offentliga register och databaser, årsredovisningar och företags hemsidor. Uppgifterna har sedan sammanställts och analyserats. 

Källa: Svensk Koooperation

Läs mer