Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Återbäring

OK är medlemsägt. Det är du som äger OK, tillsammans med alla andra medlemmar. Genom OKQ8 är vi en möjliggörare för människor i rörelse och som medlemsägt bolag delar vi vinsten med dig.

Det överskott som inte behövs för att utveckla våra verksamheter på ett hållbart sätt går tillbaka till dig i form av återbäring – på samma sätt som utdelning till aktieägare i ett vinstutdelande bolag. Återbäring är det yttersta beviset på att du äger oss.

När det går bra för OK betalar vi årligen ut återbäring på det du handlar och tankar hos OKQ8. Återbäringens storlek beräknas i efterskott och beror på OK:s ekonomiska ställning samt på hur stort överskottet blev under året.


Hur får jag återbäringen?

Under juni-juli skickar vi ut ditt återbäringsbesked – antingen digitalt via Kivra eller med posten. Tillsammans med utskicket finns också en värdecheck som du kan lösa in på en bemannad OKQ8-station. Löser du inte in värdechecken sparas pengarna istället på OK Sparkonto


Hur beräknas återbäringen?

Återbäringen beräknas i efterskott och baseras på föregående räkenskapsårs köp och tankningar hos OKQ8. Storleken på återbäringen beror på hur stort överskottet blir.

Överskottets storlek beslutas vid föreningsstämman av ägarombuden, det vill säga 121 medlemmar som blivit valda till att representera de resterande medlemmarna i OK. 


Hur mycket får jag i återbäring?

Ju mer du handlar och tankar hos OKQ8 under året, desto mer får du i återbäring. Såhär fördelades återbäringen för de köp som gjordes mars 2019 - februari 2020. 

20 öre per liter Drivmedel på bemannade OKQ8-stationer
5 öre per liter Drivmedel på obemannade OKQ8 Minipris-stationer
2 procent Övriga köp hos OKQ8

På de obemannade OKQ8 Minipris-stationerna är priset vid pumpen lägre än på de bemannade stationerna. Därför får du som medlem mer i återbäring när du väljer bemannade stationer. På så vis tjänar du lika mycket på medlemskapet oavsett vilken OKQ8-station du väljer.


Varför delas inte hela vinsten ut som återbäring?

Med en över 90-årig historia vet vi att långsiktighet är grunden för att finnas kvar även i framtiden. Därför använder vi vinsten till hållbara investeringar för framtiden. Det ger oss också möjlighet att vara innovativa med viktiga satsningar för miljön. Det gynnar både våra medlemmar och samhället vi verkar i.


Vad är skillnaden på återbäring och bonus?

Som OK-medlem får du både återbäring och bonus. Det du handlar på OKQ8 får du återbäring för en gång om året från OK – det vill säga en fördelning av OK-föreningens överskott. Det du handlar utanför OKQ8 med ditt OKQ8 VISA får du bonus på fyra gånger om året. 


Var hittar jag svar om mitt återbäringsbesked?

På OKQ8:s hemsida hittar du de vanligaste frågor och svaren kring återbäringsbeskedet. Klicka här för att komma dit. Har du fler frågor kan du alltid kontakta kundservice på telefon 020-65 65 65.


Hur får jag ut mer av medlemskapet?

Med OKQ8 Visa har du möjlighet att få bonus på vardagsköpen utanför OKQ8. Om de sedan använder bonusen till köp på OKQ8:s stationer dubblas värdet – 150 kronor blir 300 kr. Dubbelt upp! Fler medlemsförmåner hittar du här

Få våra utskick digitalt

Vill du slippa pappersutskick och tänker på miljön? Testa att få digitala utskick istället för papperspost och arbeta samtidigt för ett mer hållbart samhälle.

Skaffa Kivra

Kivra

Produkter och tjänster undantagna från återbäring

Sedelautomat, bilköp, hotell/resor, privpack och posttjänster, lotter/spel/biljetter, presentkort, läkemedel, Telefonitjänster, villaolja, el, pellets vid hemleverans, OKQ8 villaförsäkring, OKQ8 Back Up-försäkring, köp utanför OKQ8-kedjan och hos våra samarbetspartner – Q8 Danmark och Volvohandeln (Tanka), OKQ8 webbshop.