Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Kooperation

Kooperation är inte politik, det är affärer. Affärer med hjärta och hjärna, oftast i samspel med ett starkt gemensamt intresse.

Kärnan i ett kooperativ, liksom i vilket företag som helst, är att erbjuda bra och efterfrågade produkter och tjänster och verksamheten måste gå med vinst, annars utvecklas den inte eller finns kvar för medlemmarna i framtiden.

Tryggt och omtyckt

Kooperativ har ofta en stark kapitalbas, arbetar långsiktigt och går sällan i konkurs. EU-kommissionen pekar i en rad rapporter på att de kooperativa verksamheterna visade sig vara mer motståndskraftiga mot den ekonomiska nedgången i Europa i spåren av finanskrisen 2008. Många kooperativ hamnar också högt på rankinglistor över kundnöjdhet, hållbarhet och personaltrivsel.

Ansvarstagande samhällsaktör

Kooperativa företag är idéburna och bidrar till ekonomisk och social nytta både för sina medlemmar och för samhället. Med en omsättning på över 400 miljarder kronor, 80 000 anställda och 13 miljoner medlemmar är de 100 största kooperativa företagen en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige.


Svensk kooperation

Svensk Kooperation initierades 2014 som ett projekt av Arbetsgivarföreningen KFO tillsammans med några andra av landets största kooperativa företag. Sedan maj 2017 är intresseorganisationen Svensk Kooperation en egen ekonomisk förening där OK är en av medlemmarna.

Syftet med föreningen Svensk Kooperation är att lyfta den kooperativa affärsmodellen, öka kunskapen hos politiker och beslutsfattare och internt vara en plattform för kunskapsutbyte mellan medlemsföretagen.

Lär dig mer hos Svensk Kooperation