Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Våra förtroendevalda

OK är medlemsägt, och i föreningen finns cirka 300 förtroendevalda. På olika sätt engagerar de sig för att utveckla verksamheten och öka medlemsnyttan.

Till våra 23 olika regioner väljs både valberedare och ägarombud. Det är de 121 ägarombuden som röstar vid föreningsstämman, där beslut fattas om både återbäring, motioner och styrelse. Ägarombuden har också möjlighet att arrangera lokala medlemsaktiviteter och medlemsmöten. Antalet ägarombud per region varierar beroende på antalet medlemmar. 

Som OK-medlem har du både möjlighet att rösta fram andra medlemmar till förtroendeuppdrag och själv kandidera till rollen som ägarombud eller valberedare. Längre ner hittar du mer information om våra valprocesser och hur du kan engagera dig.

Har du ett stort nätverk och rör dig i sammanhang där du träffar drivna och engagerade människor?

Då kan rollen som regional valberedare vara något för dig. En regional valberedare är en förtroendevald som har till uppgift att tillsammans med de andra valberedarna i regionen, hitta personer som skulle kunna bli bra som ägarombud. De har också till uppdrag att följa rådets arbete med de uppdrag som de får av medlemmarna eller av föreningsstyrelsen.

En regional valberedning består av tre till fem ledamöter, varav en är sammankallande.

Varje valberedning har en sammankallande som har till uppgift att kalla de övriga till möten. När ägarombud ska väljas är det valberedningens uppdrag att ta fram ett förslag på vilka kandidater de anser ska företräda medlemmarna. Medlemmarna röstar sedan fram de ägarombud som de vill ska företräda dem.

Genom att klicka på respektive region nedan kan du se vilka som är förtroendevalda där du bor.