Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening är den största av OK-föreningarna med cirka 850 000 aktiva medlemmar och ägare. Föreningen äger i huvudsak verksamheter inom mobilitet och energi.

OK i korthet

Medlemsägda OK ekonomisk förening är en kooperation med cirka 850 000 medlemmar och ägare runt om i Sverige, från glesbygd till storstad. Vårt viktigaste uppdrag är att skapa värde för våra medlemmar, så väl ekonomiskt som i form av tillfredställelsen av att bidra till ett bättre samhälle. Värdet skapar vi genom att investera i framtidens hållbara lösningar för mobilitet och energi, samt genom att utmana och utveckla våra befintliga verksamheter. 

För oss finns inget viktigare än våra medlemmar, och det är med hjälp av deras och våra sju verksamheters engagemang som vi gör skillnad och kan driva på en hållbar utveckling.
 

LÄS MER I VÅR ÅRSREDOVISNING


OKQ8 Scandinavia

OK ekonomisk förening äger sedan 1999 inga egna stationer utan agerar på drivmedelsmarknaden genom intressebolaget OKQ8 Scandinavia som vi äger till 50 procent. Den andra hälften ägs av det statligt ägda Kuwait Petroleum Europe. 

Mer om OKQ8


Övriga verksamheter

Övrig affärsverksamhet i OK-koncernen är pelletstillverkning, förlagsverksamhet, fastigheter, biokemibolaget Sekab, greentechbolaget Charge Amps - med fokus på laddlösningar för elbilar och laddhybrider samt Bedege, ett IT-konsultbolag.

Läs mer


För medlemmarna i snart 100 år

Vår historia startade 1926 då Sveriges yrkesbilister grundade en inköpsorganisation för att öka möjligheten att påverka pris och tillgång på olja och bensin. Tio år efter bildandet hade Sverige lägst bensinpris i Europa. Sedan dess har mycket hänt och ytterligare verksamhetsgrenar har tillkommit, men drivmedel och stationsrörelsen är fortfarande det största verksamhetsområdet. OK befinner sig mitt i en otroligt viktig förändringsresa - att ställa om våra verksamheter för ett mer hållbart liv på väg.

 

Stadgar
Stadgarna är föreningens grundlagar, en slags riktlinjer för hur föreningen ska drivas. Här hittar du OK ekonomisk förenings stadgar.
Verksamhetskod: Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.
Syftet med en verksamhetskod är att förtydliga föreningens principer för ägarstyrning och öka transparensen för att höja medlemmarnas engagemang. Här hittar du OK ekonomisk förenings kod.
Verksamhetsstyrningsrapport
I verksamhetskoden står det att föreningen varje år i samband med årsredovisningen ska göra en särskild rapport om verksamhetsstyrningsfrågor och hur koden har efterlevts under året. I den här rapporten framkommer därför vilka avvikelser från verksamhetskoden som skett under året och hur dessa avvikelser ska hanteras under kommande verksamhetsår.
Årsredovisning
Läs om året som gått och vår riktning framåt i årsredovisningen om verksamhetsåret 2022/2023.
Hållbarhetsrapport
För verksamheten i OK Detaljhandel AB upprättas en hållbarhetsrapport.