Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening är den största av OK-föreningarna med cirka 780 000 medlemmar och ägare. Föreningen äger framförallt verksamheter inom mobilitet och energi.

OK i korthet

OK ekonomisk förening är en kooperativ och medlemsägt förening med cirka 780 000 medlemmar och ägare runt om i Sverige. Vår uppgift är att ge våra medlemmar och kunder god service och ekonomisk nytta längs vägarna, ständigt med ett långsiktigt och ansvarsfullt miljöfokus. 

Britt Hansson är vd och koncernchef sedan 2014.

LÄS MER I VÅR ÅRSREDOVISNING


OKQ8 Scandinavia

OK ekonomisk förening äger inga egna stationer utan agerar på drivmedelsmarknaden genom intressebolaget OKQ8 Scandinavia som vi äger till 50 procent. Den andra hälften ägs av det statligt ägda Kuwait Petroleum Europe.


Övriga verksamheter

Övrig affärsverksamhet i OK-koncernen är pelletstillverkning, förlagsverksamhet, fastigheter, ett biokemibolag, ett greentechbolag med fokus på laddlösningar för elbilar och laddhybrider samt ett IT-konsultbolag.

 


För medlemmarna i över 95 år

Vår historia startade 1926 då Sveriges yrkesbilister grundade en inköpsorganisation för att öka möjligheten att påverka pris och tillgång på olja och bensin. Tio år efter bildandet hade Sverige lägst bensinpris i Europa. Sedan dess har mycket hänt och ytterligare verksamhetsgrenar har tillkommit, men drivmedel och stationsrörelsen är fortfarande det största verksamhetsområdet. 

 

Stadgar
Stadgarna är föreningens grundlagar, en slags riktlinjer för hur föreningen ska drivas. Här hittar du OK ekonomisk förenings stadgar.
Verksamhetskod: Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.
Syftet med en verksamhetskod är att förtydliga föreningens principer för ägarstyrning och öka transparensen för att höja medlemmarnas engagemang. Här hittar du OK ekonomisk förenings kod.
Verksamhetsstyrningsrapport
I verksamhetskoden står det att föreningen varje år i samband med årsredovisningen ska göra en särskild rapport om verksamhetsstyrningsfrågor och hur koden har efterlevts under året. I den här rapporten framkommer därför vilka avvikelser från verksamhetskoden som skett under året och hur dessa avvikelser ska hanteras under kommande verksamhetsår.
Årsredovisning
Läs om året som gått och vår riktning framåt i årsredovisningen om verksamhetsåret 2021/2022.