Effekterna av pandemin för världens utsatta

I rapporten "Coronapandemin slår hårt mot världens utsatta" samlas erfarenheter och vittnesmål om hur coronapandemin drabbar människor i låg- och medelinkomstländer från ett stort antal civilsamhällesorganisationer runt om i världen.

Sju olika biståndsorganisationer har gemensamt släppt rapporten, varav en av dessa är We Effect som OK:s föregångare IC år 1958 var med och grundade. 

Av vittnesmålen i rapporten visas bland annat att fattigdomen ökar, barn drabbas hårt, kvinnor och flickor är särskilt utsatta och det demokratiska utrymmet krymper. Den visar också att samhället har svårt att nå de mest sårbara.

Läs rapporten här