Pennor

Förslag till föreningsstämmans valberedning 2020/2021

Här kan du ta del av valberedningskommitténs förslag till föreningsstämmans valberedning 2020/2021. Ägarombuden kommer att rösta om förslagen vid föreningsstämman den 27 maj 2020.

Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater till en ny styrelse och förtroendevalda revisorer. Detta görs årligen. De föreslår också ersättningsnivåer, arvoden samt reseersättningar till förtroendevalda.

Här nedanför hittar du valberedningskommitténs förslag till föreningsstämmans valberedning 2020/2021.

Om processen
Fram till den 1 januari har föreningens medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har valberedningskommittén hanterat de inkomna nomineringarna. Det har resulterat i det förslag som presenteras här.
Om valberedningskommittén
Valberedningskommittén har till uppgift att bereda förslag till föreningsstämmans valberedning. Kommittén består av två styrelserepresentanter samt två ägarombudsrepresentanter.
Anders Bergérus
Anders Bergérus
Sammankallande (omval)

Född: 1963
Inträde i valberedningen: 2017
Ort: Tyresö, Stockholm
Utbildning: Marknadsföring, IHM Business School. Fackliga utbildningar. Gymnasial utbildning (Elektriker).
Arbete: Facklig-politisk ombudsman vid LO.
Tidigare: Kommunalråd, 2:e vice KSO i Tyresö kommun, ledamot i Värmlands Folkblad AB samt Hotell Frykenstrand AB.

Mona Modin Tjulin
Mona Modin Tjulin
Omval

Född: 1973
Inträde i valberedningen: 2017
Ort: Frösön, Jämtland
Utbildning: 4-årig teknisk gymnasieutbildning. Universitetsstudier inom bl.a. nationalekonomi, Statskunskap, Sociologi, Pedagogik och Arbetsrätt.
Arbete: Politisk sekreterare (tjänstledig).
Andra uppdrag: Vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Östersunds kommun, ledamot i Länstrafiken i Jämtlands län AB samt Svensk Kollektivtrafik.
Tidigare: Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östersunds kommun samt Jämtlands Gymnasieförbund. Vice ordförande kommunstyrelsen i Bräcke.        

Gunnar Nilsson
Gunnar Nilsson
Omval

Född: 1945
Inträde i valberedningen: 2017
Ort: Kinna, Västergötland
Utbildning: Folkskola, Folkhögskola, Kooperativa kurser på Vår Gård.
Andra uppdrag: Ledamot Kommunstyrelsen Marks Kommun. Revisor PRO Kinna. OK-råd sammankallande region 20 OK ekonomisk förening.
Tidigare: Varuhuschef. Regionchef på Vårby Källa.

Monica Granström
Monica Granström
Omval

Född: 1965
Inträde i valberedningen: 2016
Ort: Vingåker, Södermanland
Utbildning: Kemiingenjör, gymnasieekonom.
Arbete: Politiskt arbete.
Andra uppdrag: Diverse politiska uppdrag.
Tidigare: Produktionsingenjör, arbetsförmedlare.

Patrik Schinzel
Nyval

Född: 1969
Ort: Stockholm
Utbildning: Civilekonom Lunds universitet, Executive MBA Handelshögskolan Stockholm.
Arbete: Chef Kooperativ styrning KF.
Andra uppdrag: Tidigare styrelseledamot KPA Pensionsförsäkring och Amice.
Tidigare: Stabschef ordförandekansli, Chef strategisk styrning, Chef GRC (Governance, Risk, Compliance), Chefcontroller Folksam.