Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Öar

Förslag till föreningsstämmans valberedning 2021/2022

Här nedanför hittar du valberedningskommitténs förslag till föreningsstämmans valberedning 2021/2022. Vid föreningsstämman den 26 maj 2021 kommer ägarombuden att rösta om förslagen.

Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater till en ny styrelse och förtroendevalda revisorer. Detta görs årligen. De föreslår också arvode till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna.

Om processen
Fram till den 1 januari 2021 har OK ekonomisk förenings medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har valberedningskommittén hanterat de inkomna nomineringarna. Det har resulterat i det förslag som presenteras här.
Om valberedningskommittén
Valberedningskommittén bereder förslag till föreningsstämmans valberedning. Kommittén består av två styrelserepresentanter utsedda av styrelsen och två ägarombudsrepresentanter valda av ägarombuden.
Anders Bergerus
Anders Bergerus
Sammankallande, omval

Född: 1963
Ort: Nacka, Stockholms län
Utbildning: Marknadsföring, IHM Business School. Fackliga utbildningar. Gymnasial utbildning (Elektriker).
Arbete: Facklig-politisk ombudsman vid LO.
Tidigare: Kommunalråd, 2:e vice KSO i Tyresö kommun, ledamot i Värmlands Folkblad AB samt Hotell Frykenstrand AB.

Mona Modin Tjulin
Mona Modin Tjulin
Omval

Född: 1973
Inträde i valberedningen: 2017
Ort: Frösön, Jämtland
Utbildning: 4-årig teknisk gymnasieutbildning. Universitetsstudier inom bl.a. Nationalekonomi, Statskunskap, Sociologi, Miljövetenskap, Pedagogik och Arbetsrätt.
Arbete: Politisk sekreterare (tjänstledig).
Andra uppdrag: Ersättare i regionfullmäktige Jämtland Härjedalen, Ersättare i Kollektivtrafikutskott, ledamot i Svensk Kollektivtrafik.
Tidigare: Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden i Östersunds kommun samt Jämtlands Gymnasieförbund. Vice ordförande kommunstyrelsen i Bräcke.

Gunnar Nilsson
Gunnar Nilsson
Omval

Född: 1945
Inträde i valberedningen: 2017
Ort: Kinna, Västergötland
Utbildning: Folkskola, Folkhögskola, Kooperativa kurser på Vår Gård. Andra uppdrag: Ledamot Kommunstyrelsen Marks Kommun. Revisor PRO Kinna. OK-råd sammankallande region 20 OK ekonomisk förening. Ordförande I bostadsrättsförening.  Tidigare: Varuhuschef. Regionchef på Vårby Källa.

Monica Granström
Monica Granström
Omval

Född: 1965
Inträde i valberedningen: 2016
Ort: Vingåker, Södermanland
Utbildning: Ingenjör och ekonom
Arbete: Redovisningsekonom
Övrigt. Politiska uppdrag
Tidigare: Egenföretagare inom transportnäringen

Patrik Schinzel
Patrik Schinzel
Omval

Född: 1967
Ort: Stockholm
Utbildning: Civilekonom Lunds universitet, Executive MBA Handelshögskolan Stockholm.
Arbete: Chefsstrateg, KF
Andra uppdrag: Styrelseledamot Coop Sverige AB, tidigare styrelseledamot KPA Pensionsförsäkring och Amice.
Tidigare: Stabschef ordförandekansli, Chef strategisk styrning, Chef GRC (Governance, Risk, Compliance), Chefcontroller Folksam.