Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Öar

Förslag till föreningsstämmans valberedning 2022/2023

Här nedanför hittar du valberedningskommitténs förslag till föreningsstämmans valberedning 2022/2023. Vid föreningsstämman den 24 maj 2022 kommer ägarombuden att rösta om förslagen.

Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater till en ny styrelse och förtroendevalda revisorer. Detta görs årligen. De föreslår också arvode till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna.

Om processen
Fram till den 1 januari 2022 har OK ekonomisk förenings medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har valberedningskommittén hanterat de inkomna nomineringarna. Det har resulterat i det förslag som presenteras här.
Om valberedningskommittén
Valberedningskommittén bereder förslag till föreningsstämmans valberedning. Kommittén består av två styrelserepresentanter utsedda av styrelsen och två ägarombudsrepresentanter valda av ägarombuden.
Mårten Lilja
Sammankallande, nyval

Född: 1960
Ort: Enskede, Stockholms län

Utbildning:Jur .kand Stockholms universitet
Arbete: Vice vd Riksbyggen.
Tidigare: Kommunikationsdirektör Riksbyggen, Statssekreterare Miljö & Samhällsbyggnadsdepartementet, Informationschef HSB Stockholm

Mona Modin Tjulin
Omval

Född: 1973
Inträde i valberedningen: 2017
Ort: Frösön, Jämtland

Utbildning: 4-årig teknisk gymnasieutbildning. 15 månader värnplikt A4. Universitetsstudier inom bl a Nationalekonomi, Statskunskap, Sociologi, Pedagogik, Arbetsrätt, Miljövetenskap.
Arbete: Politisk sekreterare (tjänstledig för studier)
Andra uppdrag: 
Ägarombud Coop Frösön, Styrelseledamot i Svensk kollektivtrafik, Ersättare i Regionfullmäktige Jämtland Härjedalen, ersättare Regionala utvecklingsnämnden och ersättare Utskott för kollektivtrafikfrågor.

Tidigare: Ordförande Vård och omsorgsnämnden, Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun samt Jämtlands Gymnasieförbund. Vice ordförande kommunstyrelsen i Bräcke.

Monica Granström
Monica Granström
Omval

Född: 1965

Inträde i valberedningen: 2016
Född:
 1965
Ort: Vingåker, Södermanland
Utbildning: Gymnasieingenjör
Arbete: Redovisningsekonom
Andra uppdrag: Fritidspolitiker

Patrik Schinzel
Patrik Schinzel
Omval

Inträde i valberedningen: 2020

Född: 1967
Ort: Stockholm

Utbildning: Civilekonom Lunds universitet, Executive MBA Handelshögskolan Stockholm.

Arbete: Chefsstrateg KF.

Andra uppdrag: Styrelseledamot Coop Sverige AB, Styrelseledamot We Effect

Tidigare: Folksam Stabschef  ordförandekansli,  Chef  strategisk  styrning, Chef GRC (Governance, Risk, Compliance), Chefcontroller

Mikael von Krassow
Nyval

Född: 1963
Ort: Munka Ljungby, Skåne Utbildning:  Samhällsvetarlinjen Lunds universitet.
Andra uppdrag:  Sammankallande OK-råd Norra Skåne, 2:e vice ordförande Beredning Hållbarhet och ledamot i Nämnden för omsorg och stöd Ängelholms kommun
Tidigare:  Ledamot i OK valberedningskommitté, Coop Medlem Syd och 1:e vice ordförande Beredning Samhällsbyggnad Ängelholms kommun.