Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Skog och vatten

Förslag till ny styrelse och förtroendevalda revisorer 2020/2021

Den 27 maj 2020 har OK ekonomisk förening föreningsstämma. Då väljer de 121 ägarombuden styrelse och förtroendevalda revisorer för ett år framåt.

Styrelsens uppdrag är att leda OK och att under året genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet.

Förtroendevalda revisorer har som uppgift att granska den demokratiska processen, den interna kommunikationen till förtroendevalda samt styrelsens arbete. 

Här nedanför presenteras föreningsstämmans valberednings förslag till styrelse samt förtroendevalda revisorer 2020/2021.

Styrelse

Om processen
Fram till den 1 januari har föreningens medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har förberedningsstämmans valberedning hanterat de inkomna nomineringarna, använt sitt egna kontaktnät samt utvärderat nuvarande styrelse och förtroendevalda revisorer. Det har resulterat i det förslag som presenteras här.
Om föreningsstämmans valberedning
Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater till en ny styrelse och förtroendevalda revisorer. Detta görs årligen. De föreslår också ersättningsnivåer, arvoden samt reseersättningar till förtroendevalda.
Jimmy Jansson
Jimmy Jansson
Ordförande (omval)

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Ordförande sedan: 2017
Utbildning: SO-lärare
Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges Kommuner och Regioners beredning för tillväxt och regional utveckling, Mälardalsrådet och Regionala utvecklingsnämnden Sörmland.

Åsa Magnusson
Åsa Magnusson
Ledamot (omval)

Född: 1953
Inträde i styrelsen: 2007
Utbildning: Marknadsföring vid Uppsala universitet, IFL företagsledarutbildning, IFL top exprogrammet.
Erfarenhet och uppdrag: Styrelseuppdrag i Laxå Pellets, Xact Fonder (Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnägg. Tidigare bland annat vd på Cloetta Fazer Sverige och Cloetta Choklad.

Tomas Norderheim
Tomas Norderheim
Ledamot (omval)

Född: 1955
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet.
Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i KPA Livförsäkring AB och ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i svenska stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.

Åsa Holmander
Åsa Holmander
Ledamot (omval)

Född: 1962
Inträde i styrelsen: 2018
Utbildning: Ekonomi vid Lunds universitet.
Erfarenhet och uppdrag: Konsult i eget företag och styrelseledamot i HSB Malmö ek för, Sundsfastigheter AB, HSB Brf Sundsterrassen. Tidigare verksam inom branscherna It-, energi- och telekom. Har bland annat haft roller som marknads-, försäljnings- och konsultchef samt vd.

Sten-Åke Karlsson
Sten-Åke Karlsson
Ledamot (omval)

Född: 1951
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Gymnasieekonom.
Erfarenhet och uppdrag: Ordförande i HV71, Huskvarna Folkets Park och Elmia AB. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen Ekonomisk förening och ledamot i Folksam Sak samt ordförande för Folksam Saks revisionsutskott.

Helene Leufstadius - styrelse
Helena Leufstadius
Ledamot (nyval)

Född: 1959
Utbildning: Kulturantropologi och Ekonomisk historia, Göteborgs Universitet. Ett antal ledarskaps/managementutbildningar (GMI Management, UGL, UL, m.m.) High School diplom, Arizona Ua, Folkhögskola Danmark.
Erfarenhet och uppdrag: Vd Svensk Kollektivtrafik. Tidigare SWECO Senior kollektivtrafikexpert, Marknadsområdeschef Bohustrafiken, vd Västtrafik Sjuhärad, vd Upplands lokaltrafik, avtalschef SJ, vd Styrsöbolaget.

Tommy Ohlström
Tommy Ohlström
Ledamot (nyval)

Född: 1954
Utbildning: Gymnasieexamen plus ledarskapsutbildning IFL med flera. 
Erfarenhet och uppdrag: Uppdrag för Riksidrottsförbundet som vice ordförande, We Effect som ordförande och ledamot i Riksbyggen. Tidigare erfarenhet som vd och styrelseordförande för Kooperativa förbundet samt styrelseordförande för COOP. Erfarenhet dessutom genom anställningar från fackligt arbete - LO, folkrörelse - Unga Örnar, hyresgäströrelsen, politik och förvaltning - statssekreterare och planeringschef i Regeringskansliet, Riksdagen - gruppsekreterare, Socialdemokraterna- partikassör.

 

 

Förtroendevalda revisorer

 

Lars Backe (omval)
Förtroendevald revisor sedan 2016
Född: 1951
Utbildning: Gymnasium, universitetsstudier i ekonomi och bankutbildningar.
Tidigare: Organisationsansvarig Swedbanks Södra Region. Har arbetat mer än 30 år med organisationskontakter.
Andra uppdrag: Ledamot i valberedningen för KF:s styrelse. Revisor i RF-SISU Skåne, nämndeman i förvaltningsrätten och styrelseledamot i Statarmuseets Vänner och Stiftelsen Sjömanskyrkan. 


Torbjörn Rigemar (omval)
Förtroendevald revisor sedan 2009
Född: 1957
Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar, Styrelseakademins styrelseutbildning. 
Tidigare: Styrelseledamot LO-distriktet i Västsverige, Riksbyggens lokalförening i Göteborg och Folkets Hus. Lekmannarevisor i Göteborgs stads bostadsaktiebolag.
Andra uppdrag: Revisor i Stadsrevisionen Göteborgs stad, lekmannarevisor i de kommunala bolagen Higab, Bostads AB Poseidon och Familjebostäder.


Suppleanter
Tomas Holm (omval)
Ann-Sofie Andersson (omval)