Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Sol och väg

Förslag till ny styrelse och förtroendevalda revisorer 2021/2022

Här nedanför hittar du föreningsstämmans valberednings förslag till styrelse samt förtroendevalda revisorer 2021/2022. Vid föreningsstämman den 26 maj 2021 kommer ägarombuden att rösta om förslagen.

Styrelsens uppdrag är att leda OK och att under året genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet.

Förtroendevalda revisorer har som uppgift att granska den demokratiska processen, den interna kommunikationen till förtroendevalda samt styrelsens arbete. 

Om processen
Fram till den 1 januari 2021 har OK ekonomisk förenings medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har förberedningsstämmans valberedning hanterat de inkomna nomineringarna, använt sitt egna kontaktnät samt utvärderat nuvarande styrelse och förtroendevalda revisorer. Det har resulterat i det förslag som presenteras här.
Om föreningsstämmans valberedning
Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater till en ny styrelse och förtroendevalda revisorer. Detta görs årligen. De föreslår också arvoden till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna.
Jimmy Jansson
Ordförande (omval)

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Ordförande sedan: 2017
Utbildning: SO-lärare.
Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges Kommuner och Regioners beredning för tillväxt och regional utveckling, Mälardalsrådet och Regionala utvecklingsnämnden Sörmland.

Åsa Magnusson
Ledamot (omval)

Född: 1953
Inträde i styrelsen: 2007
Utbildning: Marknadsföring vid Uppsala universitet, IFL företagsledarutbildning, IFL top exprogrammet.
Erfarenhet och uppdrag: Styrelseuppdrag i Laxå Pellets, Xact Fonder (Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnägg. Tidigare bland annat vd på Cloetta Fazer Sverige och Cloetta Choklad.
 

Tomas Norderheim
Ledamot (omval)

Född: 1955
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet.
Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i KPA Tjänstepension AB och ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i svenska stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.
 

Åsa Holmander
Ledamot (omval)

Född: 1962
Inträde i styrelsen: 2018
Utbildning: Ekonomi vid Lunds universitet, universitetsstudier i bl.a. hållbarhet och organisation samt flera styrelseutbildningar.
Erfarenhet och uppdrag: Konsult hos Frontit Öresund samt driver eget konsultföretag inom företagsledning. Styrelseledamot i HSB Brf Sundsterrassen. Tidigare verksam inom branscherna It-, energi- och telekom. Har bland annat haft roller som marknads-, försäljnings- och konsultchef samt vd.
 

Sten-Åke Karlsson
Ledamot (omval)

Född: 1951
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Gymnasieekonom. IFL-Handelshögskolans kvalificerade chefsprogram.
Erfarenhet och uppdrag: Ordförande i HV71, Huskvarna Folkets Park och Elmia AB. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen Ekonomisk förening och ledamot i Folksam Sak samt ordförande för Folksam Saks revisionsutskott.
 

Helena Leufstadius
Helena Leufstadius
Ledamot (omval)

Född: 1959
Inträde i styrelsen: 2020
Utbildning: Kulturantropologi och Ekonomisk historia, Göteborgs Universitet. Ett antal ledarskaps/managementutbildningar (GMI Management, UGL, UL, m.m.) High School diplom, Arizona Ua, Folkhögskola Danmark.
Erfarenhet och uppdrag: Tidigare: Vd Svensk Kollektivtrafik. SWECO Senior kollektivtrafikexpert, Marknadsområdeschef Bohustrafiken, vd Västtrafik Sjuhärad, vd Upplands lokaltrafik, avtalschef SJ, vd Styrsöbolaget.

Maryam Yazdanfar
Ledamot (nyval)

Född: 1980
Utbildning: Fil.kand. statsvetenskap. Fil.kand. journalistik
Erfarenhet och uppdrag: Organisationskonsult i eget bolag. Tidigare bland annat riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet samt kommunikationschef och etableringschef på Nobina.
 

 

Förtroendevalda revisorer

 

Lars Backe (omval)
Förtroendevald revisor sedan 2016
Född: 1951
Utbildning: Gymnasium, universitetsstudier i ekonomi och bankutbildningar.
Tidigare: Organisationsansvarig Swedbanks Södra Region. Har arbetat mer än 30 år med organisationskontakter.
Andra uppdrag: Ledamot i valberedningen för KF. Revisor i RF-SISU Skåne. Nämndeman i förvaltningsrätten. Styrelseledamot i Statarmuseets vänner och Stiftelsen Sjömanskyrkan.
 


Torbjörn Rigemar (omval)
Förtroendevald revisor redan 2009
Född: 1957
Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar, styrelseakademins styrelseutbildning.
Tidigare: Styrelseledamot LO-distriktet Västsverige, Folkets Hus Göteborg och Riksbyggens lokalförening i Göteborg. Ombudsman i fd LO-distriktet Göteborg, kassör och ombudsman IF Metall Göteborg.
Andra uppdrag: Revisor i stadsrevisionen Göteborgs stad, lekmannarevisor i de kommunala bolagen Higab, Familjebostäder och Bostads AB Poseidon. Revisor i ABF Göteborg och Socialdemokraterna i Göteborg. Kassör i Göteborgs PRO-distrikt samt ledamot i Coop Väst valberedning.
 


Suppleanter
Tomas Holm (omval)
Ann-Sofie Andersson (omval)