Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Sol och väg

Förslag till ny styrelse och förtroendevalda revisorer 2022/2023

Här hittar du föreningsstämmans valberednings förslag till styrelse samt förtroendevalda revisorer 2022/2023.

Ägarombuden kommer att rösta om förslagen vid föreningsstämman den 24 maj 2022.

Styrelsens uppdrag är att leda OK och att under året genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet.

Förtroendevalda revisorer har som uppgift att granska den demokratiska processen, den interna kommunikationen till förtroendevalda samt styrelsens arbete. 

Om processen
Fram till den 1 januari 2021 har OK ekonomisk förenings medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har förberedningsstämmans valberedning hanterat de inkomna nomineringarna, använt sitt egna kontaktnät samt utvärderat nuvarande styrelse och förtroendevalda revisorer. Det har resulterat i det förslag som presenteras här.
Om föreningsstämmans valberedning
Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater till en ny styrelse och förtroendevalda revisorer. Detta görs årligen. De föreslår också arvoden till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna.
Jimmy Jansson
Ordförande (omval)

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Ordförande sedan: 2017
Utbildning: SO-lärare.
Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges Kommuner och Regioners beredning för tillväxt och regional utveckling, Mälardalsrådet och Regionala utvecklingsnämnden Sörmland.

Åsa Magnusson
Ledamot (omval)

Född: 1953
Inträde i styrelsen: 2007
Utbildning: Marknadsföring vid Uppsala universitet, IFL företagsledarutbildning, IFL top exprogrammet.
Erfarenhet och uppdrag: Styrelseuppdrag i Laxå Pellets, . Tidigare bland annat vd på Cloetta Fazer Sverige och Cloetta Choklad. Styrelseuppdrag i Xact Fonder (Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnägg

Tomas Norderheim
Ledamot (omval)

Född: 1955
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet.
Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i KPA Tjänstepension AB och ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i svenska stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.
 

Åsa Holmander
Ledamot (omval)

Född: 1962
Inträde i styrelsen: 2018
UtbildningEkonomi vid Lunds Universitet, universitetskurser inom hållbarhet, organisation, förändringsledning mm. Flera styrelseutbildningar.
Erfarenhet och uppdrag: Tidigare verksam inom branscherna IT-,energi-, och telekom. Haft roller som marknadschef, försäljningschef, VD, konsultchef. Idag managementkonsult och vice ordförande HSB Brf Sundsterrassens styrelse.

Sten-Åke Karlsson
Ledamot (omval)

Född: 1951
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Gymnasieekonom. IFL-Handelshögskolans kvalificerade chefsprogram.
Erfarenhet och uppdrag: Ordförande i Huskvarna Folkets Park och Elmia AB. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen Ekonomisk förening och ledamot i Folksam Sak samt ordförande för Folksam Saks revisionsutskott, fd. ordförande i HV71.
 

Helena Leufstadius
Ledamot (omval)

Född: 1959
Inträde i styrelsen: 2020
Utbildning: Kulturantropologi och Ekonomisk historia, Göteborgs Universitet. Ett antal ledarskaps/managementutbildningar (GMI Management, UGL, UL, m.m.) High School diplom, Arizona Ua, Folkhögskola Danmark.
Erfarenhet och uppdrag: Tidigare: Vd Svensk Kollektivtrafik. SWECO Senior kollektivtrafikexpert, Marknadsområdeschef Bohustrafiken, vd Västtrafik Sjuhärad, vd Upplands lokaltrafik, avtalschef SJ, vd Styrsöbolaget.

Maryam Yazdanfar
Ledamot (omval)

Född: 1980
Inträde i styrelsen: 2021
Utbildning: Fil.kand. statsvetenskap. Fil.kand. journalistik
Erfarenhet och uppdrag: Organisationskonsult i eget bolag. Tidigare bland annat riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet samt kommunikationschef och etableringschef på Nobina.
  

Torbjörn Rigemar (omval)
Torbjörn Rigemar
Förtroendevald revisor (omval)

Förtroendevald revisor sedan 2009
Född: 1957
Utbildning: Gymnasieutbildning, StyrelseAkademiens styrelseutbildning, diverse utbildningar i rollen som kassör och revisor.
Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i Stadsrevisionen i Göteborg och lekmannarevisor i tre kommunala bolag. Revisor i Förvaltnings AB Järntorgskvarteret. Revisor och kassör i ett antal ideella föreningar. Ledamot i KF valberedning. Sammankallande i Coop Väst valberedning. Tidigare ombudsman på LO-distriktet Göteborg samt IF Metall Göteborg. Suttit i styrelsen och VU i LO-distriktet Västsverige, IF Metall Göteborg samt Folkets Hus Göteborg och Hotell Draken AB. Varit revisorsersättare i KF.

AnnSofie Andersson (nyval)
AnnSofie Andersson
Förtroendevald revisor (nyval)

Född: 1951
Utbildning: 3-årig gymnasieutbildning. Ledarskapsutbildning via SKL(Sveriges kommuner och landsting) 
Erfarenhet och uppdrag: Ombudsman Hyresgästföreningen 1989-2004, ledamot Kommunfullmäktige 1985-2019, Ordförande Miljö och Samhällsnämnden 1995-2004, Vice ordförande och Kommunalråd 2004-2010, Kommunstyrelsens ordförande och Kommunalråd 2010-2019, Styrelseordförande Jämtkraft AB 2011-2019
 

 


Suppleanter
Fanny Persson (nyval)

Tomas Holm (omval)