Mat

Gröna drivmedel del 1 – biogas och vätgas

Vad kör du på egentligen? Omställningen till mer miljövänliga drivmedel har lett till en uppsjö av gröna alternativ att tanka. Är det verkligen möjligt att köra bil på vatten eller gamla sopor?

I tre delar kommer vi att reda ut vad de gröna drivmedlen innehåller och vad de släpper ut ur avgasröret. Först ut är biogas och vätgas.

Biogas - Kör långt på gamla hushållssopor

Biogas är ett drivmedel som blir allt mer populärt i Sverige, vilket är glädjande eftersom det är ett väldigt klimatsmart alternativ till vanlig bensin. Drivmedlet produceras främst genom rötning av organiskt material såsom matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa. Med andra ord får skräpet nytt liv och hjälper dig att köra miljövänligt. Ett annat sätt att framställa biogas är genom förgasning av skogsbiomassa. Biogas är helt förnybart och tillför alltså inte någon ny koldioxid till atmosfären.

Hos OKQ8 finns fordonsgas i två varianter - Biogas Bas, med minst 70% biogas och resten naturgas, och Biogas 100 som på massbalans består av helt förnybar biogas. OKQ8 erbjuder tillsammans med deras partner E.ON Sveriges största biogasnätverk. I Göteborgsområdet har OKQ8 som första svenska aktör inlett uthyrning av bilar som drivs av fordonsgas.

Vätgas – Restprodukten är rent vatten

Idag produceras vätgas oftast från naturgas men i framtiden kommer den i högre utsträckning tillverkas av förnybar energi från sol, vind, biogas och biomassa. I den kemiska industrin uppstår även vätgas som en biprodukt som kan tas tillvara. För att använda vätgas som energi behövs bränsleceller som gör om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Restprodukten blir sedan rent vatten.

Idag finns det finns bara en handfull tankställen för vätgas men det blir allt vanligare som bränsle för tunga fordon, exempelvis stadsbussar. Vi följer utvecklingen med spänning!

 

Källor Gröna drivmedel del 1-3:

www.spbi.se

www.energigas.se

www.tankaetanol.nu

www.OKQ8.se

Tre delar
I tre delar reder vi ut vad de gröna drivmedlen innehåller. Först ut är biogas och vätgas. Nästa gång tittar vi på Etanol!