Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Britt Hansson

Kooperativet i tiden

Drygt 700 000 medlemmar med både engagemang och kapital att förvalta. För fem år sen blev Britt Hansson vd och koncernchef i OK ekonomisk förening. Fem år som inneburit att vända trenden med sjunkande medlemssiffror och att samtidigt utveckla den långsiktiga och hållbara affären.

När Britt tillträdde för drygt fem år sen var hon tydlig med att kooperativa företag präglas av ett starkt samhällsansvar, men att det samtidigt är en affärsverksamhet som drivs av ekonomisk lönsamhet. Hon nämnde då att det var viktigt att kommunicera med allmänheten kring ägandeformen kooperativ eftersom det skapar både arbetstillfällen och driver samhällsutveckling.

När Britt nu gör en ansats att sammanfatta de första fem åren är det att driva utveckling och ständigt vidga perspektiven som är det tydligaste avtrycket:

De här fem åren har framförallt präglats av förändring men även stabilisering för att kunna möta framtiden. Det är många saker och företeelser som vi för fem år såg som har gått från att vara samtalsämnen, till att i praktiken innebära beslut och krav på reell förändring. Det gäller till exempel för områden som ligger OK nära såsom mobilitet, energi och hållbarhet. Vår tids stora frågor som påverkar oss som privatpersoner och samhället i stort. Vi påverkas i olika led och på olika vis, men helt klart är att det krävs handlingskraft. Vi har kommit till en punkt då vi måste agera och våga välja nya vägar.

Det är inte enbart politiken som kommer att stå för förändringen som krävs tror Britt, det är företag och organisationer men även individen. OK förvaltar medlemmarnas kapital och investeringarna framåt kommer att ha stor betydelse.

– OK måste likt alla andra företag och organisationer förhålla oss till de rådande megatrender som styr. För fem år sen var det otänkbart i Stockholms innerstad att vi skulle ta el-scootrar till jobbet, eller att en sextonåring skulle segla över Atlanten för att delta i internationella möten på toppnivå. Tiden vi lever i är inte densamma, och tur är väl det. Förändringstakten är hög och det ställer höga krav. Möjligheterna är enorma, men jag förstår att det också kan skapa viss osäkerhet hos våra medlemmar i deras vardag.

Britt som i grunden är civilekonom har tidigare bland annat varit CFO i OKQ8 respektive McDonald’s Norden. Innan Britt tillträde som vd och koncernchef i OK ekonomisk förening ledde hon bland annat integrationsprojektet mellan OK-Q8 AB och Q8 Danmark A/S. 

OKQ8 är ett delägt aktiebolag och inom organisationen är det tydligt att samhällsansvar och ekonomisk nytta för ägarna, samsas sida vid sida. Bland annat genom att erbjuda tjänster och produkter av bra kvalitet, som produceras på ett bra sätt med schyssta arbetsvillkor.

– Vi vill bidra till att medlemmar och kunder kan ta kloka, hållbara, beslut bara genom att välja oss. Det ska till exempel kännas tryggt att tanka på OKQ8:s stationer, med vetskapen om att vi som delägare gjort allt för att säkerställa att det som t.ex. bilen tankas med är det bästa alternativet just nu. Det är så jag ser att OK gör störst samhällsnytta – att bevaka våra medlemmars intressen och driva på i de frågor där vi ser att det gör störst positiv skillnad både för individen och samhället.

OKQ8 har också en intern målsättning att vara klimatneutrala i egen drift år 2030 och minskade sin energiförbrukning med 15 % förra året.

Ett led i det affärsmässiga ansvarstagandet har även varit att gå in som delägare i greentechbolaget Charge Amps. Prognosen för elbilsmarknaden pekar på en enorm tillväxt så väl på den inhemska marknaden som den globala. En investering som möjliggör att förenkla för elbilskunderna och erbjuda kraftfulla laddboxar med tillhörande molntjänster, med tydlig kontroll på laddning, förbrukning och kostnader.

– Förutom att vi ser en enorm potential i den här typen av investeringar så bidrar Charge Amps med kunskap till hela koncernen och tar oss in på en ny, växande och samtidigt hållbar marknad.

Makten i medlemskapet

Kundnyttan är alltid i Britts fokus i det dagliga arbetet och även som en naturlig del i affärsutvecklingen. OK ägs av medlemmarna, därmed är medlemskapet  fundamentet i verksamheten. Därför har Britt fokuserat mycket på att vända senaste årens sjunkande medlemssiffror och hittat nya sätt att stärka medlemskapet. Under namnet ”Medlemsresan” har OK tillsammans med OKQ8 och de andra OK-föreningarna i landet valt att kraftsamla kring medlemskapet.

– Våra medlemmar är våra ägare och det viktigaste vi har. OK:s erbjudande var inte tillräckligt attraktivt och det har vi lagt stor vikt vid att utveckla. Därför är det med stor glädje jag ser medlemssiffrorna och deras aktivitet vända uppåt och öka igen.

Britt nämner framförallt att en viktig del är att berätta hur OK:s erbjudande skiljer sig från konkurrenter.  Blir man medlem ska värdet vara tydligt och även lättillgängligt. Den demokratiska processen i föreningen har digitaliserats i högre utsträckning och digitala val har genomförts för första gången.

För en privatperson kan det vara en stor och kostsam affär att byta ut sin bil och fortfarande tankas en klar majoritet av den svenska bilflottan på diesel eller bensin. OKQ8 har under åren utvecklat ett koncept som går under namnet ”Go Easy” där drivmedlet innehåller rengörande och vårdande tillsatser som hjälper till att sänka förbrukningen – ett tydligt värdeskapande för konsumenten.

– En fortsatt del i medlemsresan är att fungera som en kunskapsbärare. Senaste åren har drivmedel blivit en högintresseprodukt, det är en fråga som påverkar och engagerar våra medlemmar.

Kraft och kunskap i kooperationen

Att Britt brinner för kooperationen är tydligt. Fokus för de kommande fem åren är att ”maxa kooperationen”, det vill säga fortsätta trumma in de kooperativa grundpelarna och skapa tydligt värde.

– De kooperativa värderingarna har aldrig varit trendigare. Ensam är inte stark och det visar sig i allt från nya bolagsidéer till nya tjänster. Delningsekonomin har tagit fart, något som vi har investerat engagemang och pengar i sen drygt ett sekel. Kooperation handlar om att gå samman, dela på resurser och hitta styrka tillsammans. Det är stor del av lösningen på många av utmaningarna som vi alla står inför.

I städerna ska människor samsas om mindre yta, samtidigt som landsbygden avfolkas. Stadens och landets utmaningar och möjligheter skiljer sig åt, men alla är ändå beroende av samma sak – varandra. Ägandet utvecklas i och med att hållbarhet hamnat i toppen av samhällsagendan. Tid och pengar finns att spara på samåkning, generationsboenden och nya ägandeformer av till exempel våra fordon.

– Det finns oändliga möjligheter, men också överväldigande många beslut att fatta som privatperson och slutkonsument. Återigen ser jag behovet av att kunna investera pengar och sitt engagemang någonstans där man kan vara tryggt förvissad om att det i slutändan resulterat i ett hållbart beslut. Där ser jag att kooperationen kan bidra och i allra högsta grad är aktuellt som ägandeform.

När Britt blickar framåt fem år i tiden är målet tydligt:

– Jag vill fortsatt visa våra medlemmar och affärspartners att engagemang lönar sig. Att vara medlem i OK ska innebära hållbara beslut och ett tydligt värde både för individen, företaget och samhället. 

Fem år som vd och koncernchef
I november har Britt Hansson varit vd och koncernchef i OK ekonomisk förening i fem år. Britt är i grunden civilekonom och har tidigare bland annat varit CFO på OKQ8 och McDonald's Norden.

Innan Britt till trädde som vd och koncernchef ledde hon bland annat integrationsprojektet mellan OK-Q8 AB och Q8 Danmark A/S.