Charge Amps

Ladda-hemma-stödet är tillbaka

Har du installerat en laddstation hemma eller funderar du på om det är dags? Då kan ladda-hemma-stödet vara aktuellt. Vi reder ut vad detta innebär och pratar också med Erik Menckel på Charge Amps om bland annat fördelarna med att installera en laddstation hemma.

Ladda-hemma-stödet innebär att du som privatperson som har installerat laddstation för elfordon 2019 kan ansöka om bidrag. Blir du beviljad kan du få tillbaka halva kostnaden för laddstationen, materialet och arbetskostnaden för installationen, men som mest 10 000 kr per fastighet.

Snabbt, säkert och pålitligt

Erik Menckel arbetar som Chief Commercial Officer på greentech-bolaget Charge Amps och menar att det finns många fördelar med att installera en laddbox hemma: 

- Att ladda bilen med en laddbox är snabbare, säkrare och mer pålitligt jämfört med att ladda bilen med den Mode 2-kabel som följer med bilen. Med en laddbox kan du ladda med högre effekt och därmed också snabbare.

Erik Menckel, Charge Amps
Erik Menckel, Chief Commercial Officer, Charge Amps.

 

Säkerheten är den viktigaste aspekten vid elbilsladdning menar Erik och berättar att en laddbox kommunicerar eventuella fel och stoppar laddningen när batteriet är fullt.

- Laddboxen uppfyller också kraven för laddning av elfordon, och har en egen säkring samt DC-skydd (jordfelsbrytare typ A eller B), säger Erik.

Varför inte ladda i ett vanligt eluttag?

Det kanske kan tyckas vara enkelt att ladda bilen hemma i ett vanligt eluttag - men det bör du inte göra. Vi frågade Erik om varför och han sammanfattade det i några punkter: 

  • Vägguttag är inte utformade att tolerera hög belastning under lång tid. Detta kan leda till värmebildning och slutligen innebära en brandrisk.
  • Vägguttag har vanligtvis inte en dedikerad säkring. Vid överbelastning kan tiden det tar att ladda bilen bli oförutsägbar.
  • Varje dag förekommande användning av Mode 2-kabeln leder till slitage mellan kabel och kontakt.

Ansöka om ladda-hemma-stödet

Vem kan då ansöka om ladda-hemma-stödet? Det kan du som är privatperson och som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt göra. Du ska skicka in ansökan efter att installationen av laddstationen har genomförts, och den ska ha kommit fram till Naturvårdsverket senast sex månader efter själva installationen.

Det finns också vissa förutsättningar för att få bidrag, till exempel måste installationen göras av behörig elektriker och laddstationen måste vara installerad på en fastighet som den som ansöker om bidraget äger eller innehar med nyttjanderätt. Läs mer om vad som krävs här.