Bild
Nästa artikel
Förslag till ägarombud och regionråd 2018/19
Aktuellt / Nyheter Publicerad 2018-04-18

Förslag till ägarombud och regionråd 2018/19

1. Jämtland/Härjedalen

Per-Göran Skoog Ägarombud och sammankallande i regionråd
Jan Ohlsson Ägarombud och ledamot i regionråd

Anna-Kerstin Green

Ägarombud och ledamot i regionråd
Ismael Halvarsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Agneta Tiger Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Lena Svegare Ledamot i regionråd

2. Västernorrland

Kennet Norberg Ägarombud och sammankallande i regionråd
Rolf Eriksson Ägarombud och ledamot i regionråd
Kerstin Frånlund Ägarombud och ledamot i regionråd
Benny Eriksson Ägarombud och ledamot i regionråd
Sören Nordqvist Ägarombud och ledamot i regionråd
Mary Näsström Ägarombud och ledamot i regionråd
Kennet Sjödin Ägarombud och ledamot i regionråd
Anders Lindahl Ersättare ägarombud
Markus Eriksson Ersättare ägarombud
Anders Hedenius Ersättare ägarombud
Peter Sjöblom Ersättare ägarombud
Lars Olof Boström Ersättare ägarombud

3. Hälsingland

Ola Norell Ägarombud och sammankallande i regionråd

Monica Zellafors

Ägarombud och ledamot i regionråd
Hans-Olov Jonsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Jonat Qvist Ägarombud och ledamot i regionråd
Sture Zellafors Ersättare ägarombud
Helena Ragnarsson Ersättare ägarombud

5. Södra/Mellersta Dalarna

Mia Kåll Sammels Ägarombud och sammankallande i regionråd
Lars Nises Ägarombud och ledamot i regionråd
Veronica Ström Ägarombud och ledamot i regionråd
Stefan Mårtensson Ägarombud och ledamot i regionråd
Bernt Sundström Ägarombud och ledamot i regionråd
Kenth Engström Ägarombud och ledamot i regionråd
Bengt-Erik Berglund Ägarombud och ledamot i regionråd
Olle Prosell Ägarombud och ledamot i regionråd
Staffan Sellfors Ägarombud och ledamot i regionråd
Claes-Göran Lundin Ersättare ägarombud
Bengt Andersson Ersättare ägarombud
Peter Smoljar Ersättare ägarombud

6. Gästrikland

Maria Eriksson-Olsson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Johnny Söderström Ägarombud och ledamot i regionråd
Lars-Arne Eriksson Ägarombud och ledamot i regionråd
Andreas Lindén Ägarombud och ledamot i regionråd
Kenneth Ekberg Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Marie Frestadius Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

7. Uppland

Nils-Olof Irwang Ägarombud och sammankallande i regionråd
Kurt Grahn Ägarombud och ledamot i regionråd
Karl-Erik Axelsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Lisa Norén Ägarombud och ledamot i regionråd
Anita Rönnback Ägarombud och ledamot i regionråd
Stefan Selberg Ägarombud och ledamot i regionråd
Anders Lönnborg Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

8. Västmanland

Jan Bölja Ägarombud och sammankallande i regionråd
Tommy Ericsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Elsebeth Dellenfors Ägarombud och ledamot i regionråd
Lars Ericson Ägarombud och ledamot i regionråd
Jonas Larsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Ing-Britt Eriksson Ägarombud och ledamot i regionråd
Rickard With Ersättare ägarombud
Irene Englund Ersättare ägarombud
Krister Rönnlund Ersättare ägarombud

9. Örebro 

Roland Karlsson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Ingemar Järnkvist Ägarombud och ledamot i regionråd
Lennart Pettersson Ägarombud och ledamot i regionråd
Leif Gustafsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Eva Swedberg Ägarombud och ledamot i regionråd
Nils Sköld Ersättare ägarombud

10. Södermanland

Leif Andersson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Jan-Olov Karlsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Carin Zaric Ägarombud och ledamot i regionråd
Peter Zunko Ägarombud och ledamot i regionråd
Kristina Andersson Ägarombud och ledamot i regionråd
Margaretha Leonardsson Ersättare ägarombud
Helena Lord Ersättare ägarombud
Richard Eriksson Ersättare ägarombud

Anneli Bengtsson

Ersättare ägarombud

11. Nordvästra Stockholm

Peter Arvidsson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Hans-Erik Salomonsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Claes Bidebo Ägarombud och ledamot i regionråd
Jan-Erik Holm Ägarombud och ledamot i regionråd
Ouzine Kettane Ägarombud och ledamot i regionråd
Björn Larsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Ashkan Kasbi Ägarombud och ledamot i regionråd
Egil Johansson Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Bengt Schröder Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

12. Nordöstra Stockholm

Kenneth Hörnqvist Ägarombud och sammankallande i regionråd
Bo Gustafsson Grip Ägarombud och ledamot i regionråd
Conny Fogelström Ägarombud och ledamot i regionråd
Agneta Lundahl Dahlström Ägarombud och ledamot i regionråd
Jonas Forsberg Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Bo Djerf Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

13. Sydöstra Stockholm

Leif Enbom Ägarombud och sammankallande i regionråd
Krister Selling Ägarombud och ledamot i regionråd
Anne-Maj Siwers Enbom Ägarombud och ledamot i regionråd
Per Söderberg Ägarombud och ledamot i regionråd
Vakans Ägarombud och ledamot i regionråd

14. Stockholm

Peter Ankréus Ägarombud och sammankallande i regionråd

Mats Heinerud

Ägarombud och ledamot i regionråd
Roland Ivarsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Jonas Larsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Karl Neuhold Ägarombud och ledamot i regionråd
Catharina Rehnfeldt Ägarombud och ledamot i regionråd
Norah Sakal Ägarombud och ledamot i regionråd
Britt Öhman Ägarombud och ledamot i regionråd
Conny Mörke Ägarombud och ledamot i regionråd
Parvin Araghi Ägarombud och ledamot i regionråd
Lennart Pöppel Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Anita Rosendal Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

15. Sydvästra Stockholm

Kjell Hultberg Ägarombud och sammankallande i regionråd
Allan Harju Ägarombud och ledamot i regionråd
Rolf Garneij Ägarombud och ledamot i regionråd
Lars-Göran Liljedahl Ägarombud och ledamot i regionråd
Sune Johansson Ägarombud och ledamot i regionråd
Bengt-Arne Åhrberg Ägarombud och ledamot i regionråd
Göta Malm Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Ingvar Hult Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Mattias Gåse Ersättare ägarombud 

16. Östergötland

Lennart Rangskog Ägarombud  och sammankallande i regionråd
Bengt Pettersson Ägarombud och ledamot i regionråd
Michael Karsk Ägarombud och ledamot i regionråd
Charles Eriksson Ägarombud och ledamot i regionråd
Bo Stigstedt Ägarombud och ledamot i regionråd
Tommy Åström Ägarombud och ledamot i regionråd
Kerstin Karlsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Gunnel Sääf Ersättare ägarombud
Bo Björkdal Ersättare ägarombud
Lars Thell Ersättare ägarombud
Karl-Olov Berg Ledamot i regionråd

17. Skaraborg

Kristina Berneholm Ägarombud och sammankallande i regionråd
Rolf Andersson Ägarombud och ledamot i regionråd
Ingvar Holgersson Ägarombud och ledamot i regionråd
Klas-Göran Winkvist Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Martin Stenholm Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

18. Fyrstad

Lennart Strömvall Ägarombud och sammankallande i regionråd
Lars-Olof Blomryd Ägarombud och ledamot i regionråd
Tomas Fredriksson Ägarombud och ledamot i regionråd
Leif Karlsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Evert Magnusson Ersättare ägarombud
Peter Nagler Ersättare ägarombud
Edit Elbing Ledamot i regionråd

19. Göteborg

Johannes Kvarnström Ägarombud och sammankallande i regionråd
Eva Kristensen Ägarombud och ledamot i regionråd
Jan Norberg Ägarombud och ledamot i regionråd
Linda Jansson Ägarombud och ledamot i regionråd
Claes-Göran Olsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Emil Forsberg Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Lars Svensson Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

20. Södra Älvsborg

Lars-Gustav Johansson Ägarombud och ledamot i regionråd
Pauli Kuitunen Ägarombud och ledamot i regionråd
Helga Andersson Ersättare ägarombud
Lars Olof Gustafsson Ersättare ägarombud
Gunnar Nilsson Sammankallande i regionråd

21. Jönköping

Gerd Möller Ägarombud och sammankallande i regionråd
Maria Hörnsten Ägarombud och ledamot i regionråd
Leif Nise Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Anders Berglund Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

22. Gotland

Boy Larsson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Per-Axel Karlsson Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

23. Kalmar

Kent Lindquist Ägarombud och sammankallande i regionråd
Kent Pettersson Ägarombud och ledamot i regionråd
Amanda Falk Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

24. Kronoberg

Tomas Tukia Ägarombud och sammankallande i regionråd
Per-Anders Nordahl Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Harald Gustavsson Ledamot i regionråd

25. Halland

Kent Dimfelt Ägarombud och sammankallande i regionråd
Jackie Myrén Ägarombud och ledamot i regionråd
Bengt-Olof Bengsson Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd

26. Norra Skåne

Mikael von Krassow

Ägarombud och sammankallande i regionråd
Inge Zweiniger Ägarombud och ledamot i regionråd
Tomas Rutberg Ägarombud och ledamot i regionråd
Eva Rosengren-Andersson Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Tord Hansson Ersättare ägarombud och ledamot i regionråd
Paul Persson Ersättare ägarombud

27. Blekinge

Hans Assarsson Ägarombud och sammankallande i regionråd
Arne Palm Ägarombud och ledamot i regionråd
Rolf Fagerström Ledamot i regionråd
Jan Nilsson Ledamot i regionråd

28. Södra Skåne

John-Erik Wallace Ägarombud och sammankallande i regionråd
Kent Nilsson Ägarombud och ledamot i regionråd
Gun-Britt Eriksson Ägarombud och ledamot i regionråd
Ingela Svensson Ägarombud och ledamot i regionråd
Sune Hylén Ägarombud och ledamot i regionråd
Ralf Sykfont Ledamot i regionråd
Thomas Lindström Ledamot i regionråd
Carl-Uno Frisk Ersättare ägarombud
Benthon Tisell Ersättare ägarombud
Mojtaba Ghafari Ersättare ägarombud

 

Om processen

Fram till den 21 mars har föreningens medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har de regionala valberedningarna hanterat de inkomna nomineringarna, använt sitt egna kontaktnät samt utvärderat nuvarande ägarombud och regionråd. Det har resulterat i det förslag som presenteras här intill. Beslutet tas sedan av föreningens medlemmar vid respektive regionstämma den 2-14 maj. Läs mer om regionstämmorna här

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald innebär att du fått medlemmarnas förtroende att företräda dem och deras intressen. Utan våra förtroendevalda skulle vår verksamhet avstanna. I OK ekonomisk förening finns 27 regioner från norr till söder och i varje region finns ett regionråd som arbetar för vår vision, kärnvärden och affärsidé.

Alla våra engagerade förtroendevalda är med och påverkar föreningen och tar OK in i framtiden. Läs mer om att vara förtroendevald här