Kooperation

Majoritet positiv till kooperativa företag

En klar majoritet av svenskarna har en positiv inställning till kooperativa företag. Yngre personer är dessutom nyfikna och vill lära sig mer, visar en ny Sifo-undersökning.

Kooperativa företag går hem hos svenskarna. Hela 62 procent är positivt inställda till den kooperativa företagsformen. Endast 11 procent har en negativ inställning. Det visar en ny undersökning som gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Svensk Kooperation.

En stor majoritet av de tillfrågade, hela 84 procent, vet att kooperativa företag är medlemsägda men i övrigt är kunskapen relativt låg. Personer över 65 år är mer bekanta med kooperativa företag än yngre. I gengäld är yngre personer, 18–29 år, i högre grad nyfikna på att lära sig mer om kooperativa företag.

Undersökningen visar också att det finns en stor okunskap kring den kooperativa företagsformen. Det är något som Svensk Kooperation vill ändra på. Ambitionen är att utbildningsväsendet och forskningen tar sitt ansvar så att fler upptäcker möjligheterna hos den kooperativa företagsformen.

Studien genomfördes med 2 000 personer i november 2017 som svarat i Kantar Sifos webbpanel. Webbpanelen är ett slumpmässigt, riksrepresentativt urval av boende i Sverige i åldrarna 18–79 år.

Vill du veta mer om undersökningen? 

Jan Edén, Svensk Kooperation
Telefon: 070-736 17 27
E-post: jan.eden@svenskkooperation.se

Petra Pilawa, Svensk Kooperation
Telefon: 076-812 28 48
E-post: petra.pilawa@svenskkooperation.se