OKQ8

OKQ8 - bäst i branschen på hållbarhet enligt ny undersökning

OKQ8 rankas enligt den nya undersökningen "Framtidens hållbaraste varumärken 2020" som det varumärke unga anser är bäst på hållbarhetsarbete i branschen "Bensin/drivmedel". Branschen i sig anses dessutom vara en av de som har störst ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Framtidens hållbaraste varumärken 2020 , av Jung Relations och Ungdomsbarometern, ger en inblick i hur unga värderar olika hållbarhetsperspektiv, vilket hållbarshetsansvar de tillskriver olika branscher och en värdering av vilka varumärken som unga personer anser vara mest hållbara. Respondenterna består av 1 509 personer i åldrarna 18-35 år, och 273 enskilda varumärken och 20 olika branscher ingår i undersökningen.

När det gäller respondenternas ranking av vilka varumärken som är bäst på hållbarhetsarbete hamnar OKQ8 på förstaplats i branschen "Bensin/drivmedel". Dessutom hamnar branschen i sig på tredje plats, efter "Bilar och fordon" samt "Transport", när respondenterna får svara på vilken/vilka branscher som de tycker har störst ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle. 

Undersökningen visar också att 87 procent av respondenterna tycker att det är mycket viktigt att leva hållbart, och att fler tänker mer på hållbarhet när de köper saker idag jämfört med innan corona.

Läs mer här