1

OKQ8 första drivmedelsbolag i Norden att ansluta till ”Science Based Targets”

Science Based Targets är en global standard för företag att sätta mål i linje med vad vetenskapen säger behöver göras för att uppnå Parisavtalet om att hålla den globala uppvärmningen under två grader och i linje med 1,5 grader. OKQ8 har som första drivmedelsbolag i Norden anslutit sig till denna standard för att ytterligare stärka sitt hållbarhetsarbete och tydliggöra resan mot klimatneutralitet.

Science Based Target Initiative (SBTi) är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och FN:s Global Compact (UNGC).

-Som ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag anser vi att det är viktigt att visa våra medlemmar, kunder och andra intressenter hur vi bidrar till att minska den globala uppvärmningen. Vi har redan ett mål om att vara klimatneutrala i egen drift till 2030 samt i hela värdekedjan till 2045. Nu säkerhetsställer vi att reduktionstakten är i linje med vad som krävs av olje- och gasindustrin enligt Science Based Target metodologin, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

Första steget är att åta sig att sätta mål enligt Science Based Target initiative. Steg två är att få sina mål granskade och godkända, en process som kan ta upp till 24 månader.

-För att mål som sätts av olje- och gasindustrin ska godkännas av Science Based Targets initiative måste det omfatta de produkter, bensin och diesel, som säljs. OKQ8 arbetar redan idag med att minska dessa utsläpp genom att möjliggöra för våra kunder att göra hållbara val. Idag erbjuder vi biodrivmedel som Neste My Förnybar Diesel (HVO100) på över 130 stationer, biogas, EV-laddning och etanol E85, säger Karin Hellgren.

SBTi utvecklar vetenskapsbaserade målsättningsmetoder för företag inom olika sektorer som gör det möjligt för företag som OKQ8, investerare, regeringar och vanliga medborgare att förstå hur mål ska sättas, för att minska utsläppen i nivå med vad som krävs för att uppfylla Parisavtalet (dvs. hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader).

OKQ8 är det första drivmedelsbolaget i Norden att anta dessa vetenskapligt baserade mål enligt SBTi vilket ger företaget en ledande roll bland olje- och gasföretag i Europa.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Karin Hellgren, Kommunikationschef, OKQ8 Scandinavia

Tel: 0730-68 40 04, e-post: karin.hellgren@okq8.se

OKQ8 Scandinavia
OK ekonomisk förening äger bolaget till 50 procent.