Elbilarna - hur gröna är de?

Enligt många experter har vi redan passerat ”peak förbränningsmotor” – det kommer aldrig att säljas lika många fossilbilar igen. Istället är det andra drivmedel, med elen i spetsen, som tar över. Men hur grön är egentligen en elbil, och hur ska du som konsument tänka nu?

2019 kan beskrivas som lugnet före stormen i elbilsvärlden. I Sverige rullar idag drygt 70 000 laddbara bilar på vägarna, enligt en prognos från Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation. Redan i slutet av 2019 beräknas dock siffran stigit till 110 000, och år 2030 spås 2,5 miljoner bilar i Sverige vara laddbara. Daniel Kulin är e-mobilityexpert på Power Circle. Han förklarar den kommande elbilsrushen med ett antal viktiga årtal. 

– Försäljningen av fossilbilar har redan peakat, och då börjar bilföretagen tänka om. Forskningspengar flyttas till exempel nu från konventionella bilar till elbilar.  År 2020 kommer dessutom nya utsläppsregler som kräver att biltillverkarna måste sälja en viss andel bilar med ytterst låga utsläpp.

Elbilens fördelar

Daniel Kulin menar att detta kommer att leda till att elbilen redan år 2025 är billigare att köpa, köra och serva än en diesel- eller bensinbil. Att elbilen är här för att stanna råder det alltså enligt Daniel ingen tvekan om, men hur gröna är de egentligen? Vilka är de största miljömässiga fördelarna?

– För närmiljön handlar det om lägre partikelutsläpp via avgaserna, om lägre bullernivåer och lägre vibrationsnivåer. Den stora skillnaden är ju dock så klart koldioxidutsläppen. Idag säger den senaste forskningen att en elbil, sett över bilens hela livstid, har 60–70 procent lägre koldioxidutsläpp än en konventionell bil.

Med bilens hela livstid menas både själva produktionen av bilen och de transporter av bensin eller diesel som dagens bilar behöver. Även batterierna, som enligt många är den största miljömässiga utmaningen med elbilarna, inkluderas.

Batterierna en utmaning

Batterierna ja, hur stor miljöpåverkan har de egentligen? Enligt Daniel Kulin är batterierna en utmaning, men samtidigt en möjlighet. Han förklarar:

– För att göra batterier behövs mineraler, och att bryta mineraler ur jorden ger effekter på närmiljön, så är det bara. Idag drivs dessutom de flesta gruvor med hjälp av dieselenergi, vilket innebär att gruvdriften i sig även leder till stora koldioxidutsläpp. Gruvnäringen måste bli grönare, men trots gruvproblematiken har dagens elbil 60–70 procent mindre utsläpp än konventionella bilar. Så när gruvdriften blir mer miljövänlig kommer den siffran att öka ännu mer.

Hur kan då gruvdriften bli grönare? Det är här batterierna kommer in. Sakta men säkert börjar nu världens gruvor elektrifieras.

– Vi är tidigt i den här utvecklingen, men mer och mer av gruvornas energi kommer att komma ifrån sol och vind i framtiden. Då behöver gruvorna ha stora batterier för att kunna lagra all el. Så på ett sätt är gruvornas batterier lösningen på elbilarnas problem med batterier, i alla fall vad gäller klimatpåverkan.

Elkällan, då?

Hur man laddar sin elbil, spelar det någon roll? Måste bilen gå på grön el för att det ska vara någon poäng med den?

– Det här är något som många pratar om, att om man till exempel laddar bilen på kolel så försvinner hela miljövinsten, men det stämmer faktiskt inte. Självklart är det bättre att ladda bilen på solkraft, men även kolel innebär en miljöbesparing. Det beror på att kolkraftverk är mer effektiva än förbränningsmotorer. Kraftverken får ut 40 procent av energin i stället för förbränningsmotorns 25 procent, säger Daniel Kulin.

”Miljömässigt: Elbil, hybrid, diesel, bensin. Och hybriden ligger närmare dieselbilen än elbilen.”

Hybrid nära diesel

Rena elbilar har alltså klara miljöfördelar, och enligt Daniel Kulin kommer dessa fördelar att bli större allt eftersom tekniken går framåt. Däremot anser han att dagens hybridbilar har många problem.

– Visst kan hybrider passa för vissa, men om du kör långa sträckor eller i höga hastigheter så kommer du ändå mest att använda bensinmotorn. Många av dagens hybrider har ganska dåliga bensinmotorer som äter upp fördelarna med den lilla elmotorn. Ur miljösynpunkt skulle jag rangordna alternativen så här: elbil, hybrid, diesel, bensin. Hybriden ligger närmare dieselbilen än elbilen. Det har också att göra med att dagens diesel blir mer och mer miljövänlig, i och med att den blandas upp med förnybar biodiesel.