OKQ8

Hållbara steg hos OKQ8

OKQ8 vill göra skillnad på riktigt i arbetet för ett hållbart samhälle. Här kan du läsa om några av alla framsteg OKQ8 gör inom området.

Hållbara stationer

För att nå målet om klimatneutrala stationer 2030, så måste nya OKQ8- och Q8-stationer byggas efter hållbara principer. Dessutom krävs ett intensivt arbete med redan befintliga stationer. Europas första hållbara station var OKQ8 i Häggvik som invigdes 2012. I dag finns åtta svenska hållbara stationer, och två drivmedelfria hållbara butiker. Kalbygård Skov Nord och Syd är de första danska hållbara stationerna, byggda efter samma principer som de svenska – med hållbarhetscertifierade träelement, limträbalkar, sedumtak, solceller och mycket annat. Stationerna använder bara femtio procent av den energi som används av en ”vanlig” station av samma storlek och med samma serviceutbud. Detta tack vare bland annat solel, värmepumpar, värmeåtervinning, bra ventilationssystem och led-belysning.

De två danska stationerna är perfekta exempel på steg i riktning mot att nå 2030-målet för hela den skandinaviska verksamheten, enligt Morten Uttrup, Head of engineering. Men han understryker att det är skillnad på att bygga nytt och att uppgradera befintliga anläggningar.

– Att uppgradera de befintliga anläggningarna kräver stora investeringar, så ofta görs förändringarna i små steg. Först och främst handlar det om att spara på användningen av el, vatten och värme. Och att vi på de ställen där det är möjligt själva producerar elen, säger han.

Alla stationerna ska i dag ha ledbelysning och värmepumpssystem. Insatser görs för att optimera byggnadernas isolering och på många ställen har reningsanläggningar installerats i tvätthallarna för att minska vattenförbrukningen.

– Men nästa steg blir tyngre. Vi vill gärna installera fler solelsanläggningar på befintliga danska stationer, det skulle verkligen få oss att röra oss mot 2030-målet, säger Morten Uttrup.

Miljömärkt bilvård

OKQ8-stationerna har valt Svanen som miljömärkning för bilvårdsprodukter. Det finns nu tre miljömärkta produkter inom OKQ8:s egna varumärken – OKQ8 avfettning, bilschampo och
spolarvätska.

– Vi vill erbjuda produkter som gör så liten miljöpåverkan som möjligt. Det var därför vi valde Svanen som märkning, för att de ställer stränga hälso- och miljökrav. Vad jag vet är vi ensamma om att ha miljömärkta bilvårdsprodukter i eget varumärke inom bensinstationshandeln, säger Kategorichefen Per Halvarson.

Samarbete med Vi-skogen

OKQ8 samarbetar sedan ett antal år med organisationen Vi-skogen, bland annat genom OKQ8 Bank som planterat ett träd för varje kund som gick över till e-faktura, för att hålla nere pappersförbrukningen.

– Vi ska minska vår miljöpåverkan och bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi-skogens hållbarhetsarbete ligger i linje med detta och omfattar de tre punkter vi fokuserar på: att bekämpa klimatförändringen, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen, säger Cecilia Ellström, Corporate brand manager sustainability. Nu utvecklas samarbetet vidare, bland annat i form av klimatkompensation.

– Både för egen drift och genom att skapa möjligheter för privatkunder att kompensera för de fossila drivmedel de köper hos oss.

Text och bild: OKQ8