Blomma

Kooperationens andel av de svenska hushållens ekonomi

Produkter och tjänster från de kooperativa och ömsesidiga företagen utgör en stor del av många människors hushållsekonomi, det visar nya beräkningar från Svensk Kooperation.

En femtedel av kostnaderna inom ett genomsnittligt hushålls budgetposter går att härleda till tjänster och produkter från kooperativa och ömsesidiga företag.

Vi sparar och lånar, köper bostad, tankar bilen, handlar mat och försäkrar oss. Kooperativa och ömsesidiga företag har sedan länge tillgodosett många hushålls behov av dessa varor och tjänster. När kostnaderna för ett genomsnittligt hushåll summeras, blir resultatet att nästan en femtedel av utgifterna inom mat och förbrukningsvaror, försäkring, boende, drivmedel samt banklån och sparande kan härledas till kooperativa och ömsesidiga företag.

Kooperationen står för en livskraftig idé och hållbar affärsmodell som fungerar utmärkt i den moderna marknadsekonomin. Kooperation handlar om valfrihet och möjlighet att påverka och alla kan överväga ett kooperativt alternativ när de ska köpa varor och tjänster.

– Anna-Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Källa: Svensk Kooperation: https://svenskkooperation.se/hushallsekonomi-2019/