Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sparkonto och insats

Som OK-medlem har du automatiskt två konton: insatskonto och sparkonto.

Insatskonto

För att vara medlem i OK ekonomisk förening krävs en insats på 250 kronor. Insatsens storlek anges i föreningens stadgar. Insatsen kan betalas kontant när man träder in i föreningen. Men för den som väljer att inte göra det, överförs återbäringen till insatskontot till dess att halva insatsen är betald. Därefter överförs hälften av räntan och återbäringen till insatskontot och resterande hälft till sparkontot till hela summan betalats. Om du går ur förening betalas din insats tillbaka, men först under verksamhetsåret efter det verksamhetsår som utträdet sker (enl Lag 2018:672 om ekonomiska föreningar).

Ränta: 2,5 %

Sparkonto 

Återbäringen sätts automatiskt in på sparkontot. Här kan medlemmarna även spara pengar. Det finns ingen begränsning i antal tillåtna insättningar eller uttag och uttagen är avgiftsfria. Däremot är maxbelopp på sparkontot 5 miljoner kronor. Observera att utbetalningar inte kan göras på bensinstationerna.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR OK SPARKONTO
 

Räntesatser i OK ekonomisk förening fr.o.m. 2023-09-28. OBS varje förening är fri att besluta egna räntesatser.

0,60 % ränta på saldon upp till 3 000 kronor

1,0 % ränta på saldon från 3 000,01 till 10 000 kronor

1,85 % ränta på saldon från 10 000,01 till 100 000 kronor

2,60 % ränta på saldon från 100 000,01 - 500 000 kronor

3,25 % ränta på saldon över 500 000,01 kronor till 5 000 000

När en saldogräns överskrids beräknas den högre räntesatsen på hela det sparade beloppet.

Vill du börja sätta in pengar på OK Sparkonto?

Kontakta kundservice på telefon 020 - 65 65 65. 
 

Vill du ta ut pengar från OK Sparkonto?

Kontakta kundservice på telefon, 020-65 65 65.

Postadress: OK ekonomisk förening, Box 23 150, 104 35 Stockholm

Så här går det till:

Utbetalningen sker via Swedbank Lön och Utbetalningstjänst vilket möjliggör att du kan få din utbetalning insatt direkt på ditt bankkonto. På swedbank.se/kontoregister kan du anmäla ditt konto till registret om du inte redan har gjort detta. Finns inget konto anmält till Swedbanks kontoregister betalas pengarna på en utbetalningsavi som skickas till din folkbokföringsadress. 

Viktigt! - Sparkontot omfattas inte av insättningsgaranti

OK ekonomisk förenings sparkonto omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att dina insatta medel kan gå förlorade om föreningen går i konkurs eller har betalningssvårigheter. Mer information om föreningens verksamhet, ekonomi och användning av finansiella medel, hittar du under Om OK.

OK:s inlåningsverksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lag (2004:299) om inlåningsverksamhet. Lagen i sig har upphört att gälla, men OK-föreningarna har enligt riksdagsbeslut rätt att fortsätta sin inlåningsverksamhet som om lagen fortfarande gällde.

 

Vilande medlem

Om du inte använder ditt medlemskort när du handlar eller utnyttjar några av våra tjänster på 7 år räknas du som en inaktiv medlem i OK ekonomisk förening. Detta finns beskrivet i våra stadgar (§ 3.2) och innebär att vi inte längre kommer göra några utskick till dig. Du förblir dock fortfarande medlem och så snart du handlar hos oss igen blir ditt medlemskap aktivt. 

Oavsett om du är en aktiv eller inaktiv medlem kan du alltid kontakta kundservice på telefon 020 - 65 65 65 för att göra en utbetalning från sparkontot. Om du vill säga upp ditt medlemskap och få insatsen utbetalad kan du läsa mer här. Ett avslut av medlemskap måste alltid indikeras från dig som medlem. Då betalas insats, sparkontomedel samt upplupen ränta ut i vanlig ordning.

Ränte- och saldobesked

I början av varje år skickar OK ekonomisk förening ut ränte- och saldobesked till privatpersoner som under året har fått minst 100 kronor i räntor från föreningen, samt till alla medlemmar som har sammanlagt 25 kronor eller mer på sina konton vid årets slut. Ränteinkomster på 100 kronor eller mer rapporteras till Skattemyndigheten. 

På ränte- och saldobeskedet finns också information om räntor och saldon på OK Sparkonto.