Magnus Kamryd, vd OKQ8 Scandinavia.

OKQ8:s vd Magnus Kamryd om att ta ledningen inom hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del i OKQ8:s affär och en avgörande faktor i allt som görs. Magnus Kamryd, vd på OKQ8 Scandinavia, menar att bolaget ska vara en möjliggörare för hållbara lösningar och bidra till ett bättre samhälle – både nu och i framtiden.
 
Magnus Kamryd svarar

Varför är Hållbarhet viktigt för OKQ8?

– Hållbarhet är en förutsättning för vår framtid, när omställningen från fossilt till förnybart är ett måste, när digitaliseringen utvecklas i en snabbare takt än någonsin och sociala värden utgör grundbulten när konsumenterna och arbetstagarna gör sina val.

OKQ8 ska vara klimatneutralt 2030. Hur ska det gå till och hur långt har ni kommit i det arbetet?

– Vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 40 procent sedan 2014/2015 och vår energiförbrukning med 26 procent. Men det krävs mer, mycket mer. Det handlar bland annat om en satsning på solenergi, om avfall och återbruk och om hur vi på våra depåer, stationer och kontor agerar. Att bli klimatneutrala i egen drift är ett måste, vi har ju en betydande påverkan på miljön med vår verksamhet, men framför allt då förändringen börjar inifrån – med oss själva.

Vad kan OKQ8 göra för att driva på omställningen till förnybara, fossilfria drivmedel?

– Vi har höga ambitioner och ett flertal satsningar på att utveckla helt eller delvis förnybara drivmedel som Etanol E85, HVO100, RME, ED95, biogas och laddning av elbilar. Parallellt arbetar vi med att göra standardbensin och standarddiesel mer förnybara genom inblandning av biodrivmedel.

Hur ska kunderna förstå att ett hållbarhetsarbete pågår?

– Vi har många initiativ som minskar vårt avtryck och bidrar till en mer hållbar värld och det ska naturligtvis kunder och allmänhet få veta. Vår klädsamma tradition att inte överkommunicera våra framsteg är något vi ska hitta rätt balans kring. Att kommunicera kring, och skapa efterfrågan på, våra hållbara initiativ är en förutsättning för att nå våra mål. Utöver klassiska verktyg har vi som jobbar på OKQ8 på kontor, stationer, depåer ett ansvar och en möjlighet att bidra. Genom att vara nyfiken på allt bra som görs och sprida det vidare kan vi alla vara med och påverka omvärldens bild av OKQ8:s hållbarhetsarbete.

OKQ8 har köpt Kraftpojkarna, en leverantör av solcellsanläggningar. Vad kommer de att bidra med i verksamheten?

– Ett viktigt förvärv med hög industriell logik i linje med vår hållbarhetsstrategi. Solen kommer att bli en av våra viktigaste energikällor och OKQ8 ska bidra till att accelerera den utvecklingen. Kraftpojkarnas verksamhet och kunderbjudande med hållbara energilösningar baserade på solkraft, energilagring samt laddinfrastruktur ligger helt i linje med OKQ8 hållbara verksamhetsutveckling.

Är OKQ8:s hållbarhetsarbete svårare eller lättare att driva än vad du trodde när du kom till företaget?

– En stor del av mitt beslut att börja på OKQ8 var den unika möjligheten att göra skillnad på riktigt i hållbarhetsfrågan. Våra kunder och konsumenter förväntar sig att vi, som vi alltid har gjort, även i den här frågan tar ledningen och säkrar hållbara lösningar och produkter. Vi har ett viktigt uppdrag när det gäller att konkretisera allt bra vi gör. Vi måste ständigt sträva efter att överträffa kundernas förväntningar och att inte nöja oss med att vara tillräckligt bra. Vi ska sträva efter att vara bäst.