Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Hållbarhet för oss på OK

Den del av samhället som OK ekonomisk förening verkar inom har länge stått för en stor miljöpåverkan. En av föreningens viktigaste uppgifter är att föra utvecklingen mot en så liten miljöpåverkan som möjligt, så snart som möjligt.

Värdekedja
Socialt ansvar

Föreningen är en del av samhället och ska i sin närvaro där ta ett självklart socialt ansvar. Själva, och i alla samarbeten, ska föreningen se till både medarbetares, medlemmars och hela befolkningens hälsa och säkerhet. På så sätt hjälper OK till att driva samhället i en bra riktning.

Ekonomiskt ansvar

En sund ekonomi är grunden för att även på sikt kunna ta ansvar. Med en god ekonomi kan OK se till både det sociala och det miljömässiga ansvaret. Nu och framöver.

Organiserad hållbarhet

Svenska OKQ8 och danska Q8 är de delar av föreningen som, genom sin försäljning, har störst miljöpåverkan. Det gör att man inom organisationen ser miljö- och hållbarhetsutvecklingen som ännu viktigare, både inom och utanför organisationen, och i hela branschen. Med en tydlig riktning och klara framsteg driver OK även samarbetspartners och branschen mot en mer hållbar utveckling.
 

Hållbarhet – från projekt till vardag

OKQ8 med dotterbolag har under lång tid avsatt både tid och resurser för olika hållbarhetsprojekt, och hållbarhetsarbetet har blivit en del av den dagliga verksamheten. Det händer mycket, och ser man att någon gör någonting effektivt är både OKQ8 och Q8 i Danmark gärna med på ett hörn och stöttar och lyfter. Exempelvis så verkar företagen, tillsammans med Arbetsförmedlingen i Sverige och Foreningen Nydansker i Danmark, för att minska utanförskap hos ungdomar som idag står utanför arbetsmarknaden.
 

Miljöansvar

OK ekonomisk förening har sedan 1950-talet oftast varit först med att hitta gröna lösningar i de branscher man är verksam inom. Efter hand som effekterna av mänsklig påverkan blivit tydligare, till exempel av fossila bränslen, har föreningen markerat sin ståndpunkt och tagit allt fler och större steg för en mer hållbar utveckling. Föreningen fortsätter i sina verksamheter att förvalta det arvet genom ständigt söka grönare lösningar.

 
Du kan läsa mer om OK:s och OKQ8:s hållbarhetsarbete i vår digitala verksamhetsberättelse. Här hittar du den.