Fastighets AB Norrtull

Fastighets AB Norrtull erbjuder moderna och trivsamma lokaler för kommersiell verksamhet, så som kontorslokaler, industrier och logistikparker. Under 2017 utökades fastighetsbeståndet med två nya fastigheter där vård- och omsorgsverksamhet bedrivs.

Fastighets AB Norrtull har ett fokus på energioptimering i samtliga fastigheter och jobbar kontinuerligt med förbättringar. Det är både hållbara och ekonomiska satsningar som ligger helt i linje med OK:s visioner för verksamheten. Insatser som kan tyckas små ger stor vinning, till exempel att byta ut gamla lysrörsarmaturer mot modern LED-belysning med rörelsesensorer. 

Uppkopplade fastigheter ger bättre service

Genom att löpande investera i smart, uppkopplad teknik kan många av de centrala delarna i fastigheterna, så som värme och ventilation, hanteras på distans. Det effektiviserar skötseln och ger en bättre kontroll med möjlighet till uppföljning och statistik. Fastighets AB Norrtull jobbar aktivt med att använda modern teknik för att göra verksamheten mer hållbar.

Bidrar till en attraktiv stad

Samhällsansvar är något som OK värderar högt, så även i fastighetsverksamheten. Tillsammans med andra fastighetsägare i kvarteret har Fastighets AB Norrtull tagit fram ett förslag till Stockholm Stad på hur området kring fastigheterna i kvarteret Getingen kan skapa värde när den nya stadsdelen Hagastaden växer fram intill. Genom att minska antalet garagenedfarter, öppna upp en portal för gående mot Hagastaden och göra tillbyggnader på befintliga fastigheter är ambitionen att kvarteret ska bli ännu mer attraktivt för de som bor och arbetar i området.

Mer om Fastighets AB Norrtull

OK ekonomisk förening äger bolaget till 100 procent.

2017 omsatte bolaget 84 miljoner kronor och gjorde ett operativt resultat om 12 miljoner kronor.

1 personer är heltidsanställda varav 0 procent är kvinnor. 

Läs mer på fabn.se.