Fastighets AB Norrtull

Fastighets AB Norrtull erbjuder moderna och trivsamma lokaler för kommersiell verksamhet såsom kontorslokaler, industrier och logistikparker.

Företaget äger tio fastigheter i centrala Stockholm, Mälardalen och Uppland.

Under 2018 har bolaget påbörjat resan från traditionellt ägande och uthyrning av fastigheter till att bli ett modernt och proaktivt fastighetsbolag som skapar tydligt värde för sina hyresgäster.

Bolaget har under året ingått ett samarbete med Riksbyggen, en stor aktör med gedigen erfarenhet inom förvaltning och fastighetsägande. I samband med detta påbörjades ett omfattande arbete med att energikartlägga bolagets fastigheter.

En av flera efterföljande åtgärder är att fastigheten på Sveavägen i Stockholm inom kort kommer att få ett uppdaterat värmesystem och ventilation som uppgraderats till mer energieffektiva lösningar.

Fabn.se

Ägande
OK ekonomisk förening äger bolaget till 100 procent.
Omsättning och resultat
2018 omsatte bolaget 92 miljoner kronor och gjorde ett operativt resultat om 15 miljoner kronor.