Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
vatten

Resultat - valda ägarombud till valberedningskommittén

Röstningen av ägarombudsrepresentanter till valberedningskommittén är avslutad och vi har ett resultat.

Emil Forsberg, region 19 Göteborg, och Britt Öhman, region 14 Stockholm, är de två ägarombud som fått flest röster till OK ekonomisk förenings valberedningskommitté. De kommer att presenteras vid föreningsstämman den 26 maj 2021.

Nedan presenteras resultaten för de kandidater som ni ägarombud har nominerat och röstat på. Varje ägarombud kunde rösta på max två kandidater och totalt inkom 172 röster.


Presentation av kandidater med motivering och antal röster från ägarombud:

Peter Sjöbom
Peter Sjöbom
Region Västernorrland

Motivering:
- Peter har ett stort och brett kontaktnät både inom affärsdrivande och idéburna verksamheter. Har lång erfarenhet av kooperativa organisationer både som delägare/medlem, styrelseledamot, förtroendevald och chef. Väl förtrogen med OK ekonomisk förenings vision, kärnvärden, stadgar och verksamhetskod.

Antal röster:
41

Mikael von Krassow
Region Norra Skåne

Motivering:
- Har god personkännedom inom OK ekonomisk förening och är mångårig förtroendevald. Mikael är engagerad och har ett stort kontaktnät.

Antal röster:
38

Britt Öhman
Region Stockholm

Motivering:
- Britt har en lång erfarenhet och ett stort kontaktnät över hela landet. Hon har tidigare suttit i valberedningskommittén.

Antal röster:
45

Emil Forsberg
Region Göteborg

Motivering:
- Ung och framåt, sitter redan i valberedningskommittén. Har en förmåga att tänka nytt och kreativt. Med hjärtat lyckas Emil Forsberg, med befintliga resurser, tillföra det där lilla extra som gör skillnad för såväl övriga ledamöter, medlemmar, förtroendevalda och samarbetsparter. Hans insatser bidrar till att skapa en attraktiv förening, bidrar till förbättrad kvalitét och att OK ekonomisk förening upplevs positivt i alla lägen. Med honom fås den kompetensutveckling som efterfrågas inom OK, där hans arbete i valberedningskommittén utgör en viktig del av utvecklingsarbetet.

Antal röster:
48

Om valberedningskommittén

Valberedningskommittén bereder förslag till föreningsstämmans valberedning. Kommittén ska bestå av två styrelserepresentanter utsedda av styrelsen och två ägarombudsrepresentanter valda av ägarombuden till nästkommande år. Det är ägarombuden som väljer ägarombudsrepresentanterna via digital nominering och röstning. De personer som fått flest röster presenteras som valda på föreningsstämman.