Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Sol och väg

Förslag till ny styrelse och förtroendevalda revisorer 2024/2025

Här hittar du föreningsstämmans valberednings förslag till styrelse samt förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare 2024/2025.

Ägarombuden kommer att rösta om förslagen vid föreningsstämman den 23 maj 2024.

Styrelsens uppdrag är att leda OK och att under året genomföra de övergripande mål som beslutas på föreningsstämman. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten drivs affärsmässigt och har en finansiell stabilitet.

Förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare har som uppgift att granska den demokratiska processen, den interna kommunikationen till förtroendevalda samt styrelsens arbete. 

Om processen
Fram till den 1 januari 2024 har OK ekonomisk förenings medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har förberedningsstämmans valberedning hanterat de inkomna nomineringarna, använt sitt egna kontaktnät samt utvärderat nuvarande styrelse och förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare. Det har resulterat i det förslag som presenterades inför stämman.
Om föreningsstämmans valberedning
Föreningsstämmans valberedning föreslår kandidater till en ny styrelse och förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare. Detta görs årligen. De föreslår också arvoden till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna tillika föreningsgranskarna.
Jimmy Jansson
Ordförande (omval)

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Ordförande sedan: 2017
Utbildning: SO-lärare.
Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges Kommuner och Regioners beredning för tillväxt och regional utveckling, Mälardalsrådet och Regionala utvecklingsnämnden Sörmland.

Tomas Norderheim
Ledamot (omval)

Född: 1955
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet.
Erfarenhet och uppdrag: Ledamot i KPA Tjänstepension AB och ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, ordförande i svenska stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.
 

Åsa Holmander
Ledamot (omval)

Född: 1962
Inträde i styrelsen: 2018
UtbildningEkonomi vid Lunds Universitet, universitetskurser inom hållbarhet, organisation, förändringsledning mm. Flera styrelseutbildningar.
Erfarenhet och uppdrag: Tidigare verksam inom branscherna IT-,energi-, och telekom. Haft roller som marknadschef, försäljningschef, VD, konsultchef. Idag managementkonsult och Ordförande HSB Brf Sundsterrassens styrelse.

Helena Leufstadius
Ledamot (omval)

Född: 1959
Inträde i styrelsen: 2020
Utbildning: Kulturantropologi och Ekonomisk historia, Göteborgs Universitet. Ett antal ledarskaps/managementutbildningar (GMI Management, UGL, UL, m.m.) High School diplom, Arizona Ua, Folkhögskola Danmark.
Erfarenhet och uppdrag: Tidigare: Vd Svensk Kollektivtrafik. SWECO Senior kollektivtrafikexpert, Marknadsområdeschef Bohustrafiken, vd Västtrafik Sjuhärad, vd Upplands lokaltrafik, avtalschef SJ, vd Styrsöbolaget.

Maryam Yazdanfar
Ledamot (omval)

Född: 1980
Inträde i styrelsen: 2021
Utbildning: Fil.kand. statsvetenskap. Fil.kand. journalistik
Erfarenhet och uppdrag: Organisationskonsult i eget bolag. Tidigare bland annat riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet samt kommunikationschef och etableringschef på Nobina.
  

Agneta Olsson
Ledamot (omval)

Född: 1968
Utbildning: Marknadsekonom DIHM samt Internationell Ekonomi på Handels i Göteborg. Styrelseutbildad via Styrelseakademin. UGL - Försvarshögskolans ledarskapsutbildning.
Erfarenhet och uppdrag: Grundare och VD för Chair Management och har innehaft styrelseuppdrag hos bland andra Stjärnägg, Newbody, och i nuläget hos bland annat Coop Väst, Ljusgårda, och Fa-Tec. Tidigare har jag även varit VD för Almi Väst, försäljnings- och marknadschef på Coop, samt global marknadsdirektör för Santa Maria. Förrfattare till boken "Extern VD - så lyckas du" samt "Ägarguiden".

Ibrahim Baylan
Ledamot (omval)

Född: 1972
Nuvarande uppdrag: Driver egen konsultverksamhet, rådgivare på EIT InnoEnergy.
Erfarenhet och uppdrag: Näringsminister 2019-2021, Samordningsminister 2016-2019, Energiminister 2014-2019, Partisekreterare (S) 2009-2011, Riksdagsledamot 2006-2021, Skolminister 2004-2006, Ombudsman HTF Västerbotten 2001-2004.

Torbjörn Rigemar (omval)
Torbjörn Rigemar
Förtroendevald revisor tillika föreningsgranskare (omval)

Förtroendevald revisor tillika föreningsgranskare sedan 2009
Född: 1957
Utbildning: Gymnasieutbildning, StyrelseAkademiens styrelseutbildning, diverse utbildningar i rollen som kassör och revisor.
Erfarenhet och uppdrag: Förtroendevald revisor i OK ekonomisk förening. Vice ordförande i Stadsrevisionen Göteborg och lekmannarevisor i Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Spårvägar AB samt GS Kollektivtrafik AB. Revisor i Förvaltnings AB Järntorgskvarteret. Revisor i fem ideella föreningar varav två distriktsorganisationer. Kassör i sex ideella föreningar, varav en distriktsorganisation, samt i två samfällighetsföreningar. Ledamot i KF valberedning. Sammankallande och ledamot i Coop Väst valberedning.

Tidigare: Har tidigare arbetat på dåvarande LO-distriktet Göteborg samt, som ombudsman och kassör, på IF Metall Göteborg. Suttit i styrelsen och dess verkställande utskott i LO-distriktet Västsverige och IF Metall Göteborg. Suttit i Folkets Hus Göteborgs styrelse och dess dåvarande dotterbolag, Hotell Draken AB. Suttit i Riksbyggens lokalförenings styrelse samt ett antal byggande styrelser. Varit revisorsersättare i KF.

AnnSofie Andersson (omval)
AnnSofie Andersson
Förtroendevald revisor tillika föreningsgranskare (omval)

Förtroendevald revisor tillika föreningsgranskare sedan 2022

Född: 1951
Utbildning: 3-årig gymnasieutbildning. Ledarskapsutbildning via SKL(Sveriges kommuner och landsting) 
Erfarenhet och uppdrag: Ombudsman Hyresgästföreningen 1989-2004, ledamot Kommunfullmäktige 1985-2019, Ordförande Miljö och Samhällsnämnden 1995-2004, Vice ordförande och Kommunalråd 2004-2010, Kommunstyrelsens ordförande och Kommunalråd 2010-2019, Styrelseordförande Jämtkraft AB 2011-2019
 

 


Suppleanter
Fanny Persson (omval)

Johan Bond (omval)