Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Protokoll föreningsstämman 2023

Den 24 maj var det dags för föreningsstämma i OK ekonomisk förening, stämman hölls på Wenner-Gren Center i Stockholm. Vid stämman redogjorde även vd Britt Hansson för verksamhetsåret 2022/2023 - en sammanfattning finns att läsa i protokollet.

Under stämman röstade ägarombuden bland annat om val av styrelse, där Agneta Olsson och Ibrahim Baylan valdes in som nya ledamöter. Avgående styrelseledamöter Åsa Magnusson och Sten-Åke Karlsson avtackades efter långt och mycket gediget arbetet för OK. Presentation av styrelse och förtroendevalda revisorer tillika föreningsgranskare finner du här. Ägarombuden röstade även om ersättningar och arvoden för förtroendevalda samt fattade beslut om återbäringen. De tog också ställning till de motioner som medlemmarna inkommit med under året.

Sammanslagning av regioner

Föreningsstämman beslutade efter hemställan från berörda regioner och på förslag av styrelsen att gå från tjugofyra (24) till tjugotre (23) regioner efter sammanslagning av region 20, Södra Älvsborg, och region 25, Halland.

Val av förtroendevalda

En viktig del vid stämman är att ägarombuden röstar om styrelse, valberedning och revisorer.

Till styrelseordförande valdes:

 • Jimmy Jansson, omval

Följande ledamöter valdes för en period om 1 år som ledamöter i styrelsen:

 • Tomas Norderheim, omval
 • Åsa Holmander, omval
 • Helena Leufstadius, omval
 • Maryam Yazdanfar, omval
 • Agneta Olsson, nyval
 • Ibrahim Baylan, nyval

Till förtroendevalda revisorer valdes:

 • Torbjörn Rigemar, omval
 • Ann-Sofie Andersson, omval

Till förtroendevalda revisorssuppleanter valdes:

 • Fanny Persson, omval
 • Johan Bond, omval

Till föreningsstämmans valberedning valdes:

 • Mårten Lilja, sammankallande, omval
 • Mikael von Krassow, omval
 • Patrik Schinzel, omval
 • Monica Granström, omval
 • Magdalena Nour, nyval
   

Ta gärna del av bilagorna och det sammanställda protokollet nedan för att läsa mer om de beslut och frågor som diskuterades på stämman.

I samband med att föreningsstämman genomfördes och som sommargåva har OK ekonomisk förening valt att skänka 50 000 kr till We Effect och deras gedigna arbete i utvecklingsländer. We Effect stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom. OK var tillsammans med andra kooperativa medlemsorganisationer med och grundade organisationen för 65 år sedan.