Ränte- och saldobesked för 2019

Har du fått ditt ränte- och saldobesked eller väntar du på det?

Vid frågor och funderingar om ränte- och saldobeskedet, vänligen kontakta kundservice per telefon 020-65 65 65, öppet alla helgfria dagar 08.30-17.00, eller besök kundservice på webben.

Här hittar du vanliga frågor och svar kring utskicket. Gäller ditt ärende konto- eller kundspecifika frågor, vänligen kontakta kundservice per telefon. På grund av banksekretessen kan konto- eller kundspecifika frågor inte besvaras via e-post.

Stationer medlemsdag 29 februari

Den 29 februari har OK ekonomisk förening medlemsdag på en station i varje region. Medlemsdagen är ett sätt att lyfta fram valet av regionala valberedare och hjälpa dem som inte har möjlighet att rösta hemma. Då kommer ägarombud att vara på plats för att berättar mer om valet samt hjälpa medlemmar med att rösta. Klicka här för att se vilken station i din region det gäller.

Regionernas årliga möten

I maj är du som medlem i OK ekonomisk förening välkommen på regionens årliga möte. Regionernas årliga möten ersätter från och med i år de tidigare regionstämmorna. Den stora skillnaden mellan regionstämmorna och regionernas årliga möten är att den nya formen inte regleras av stadgarna. Numera tas inga beslut under dessa sammankomster utan det görs istället genom digitala val. Mer information om program och upplägg hittar du här.