Årsredovisning 2018/19

Årsredovisning 2018/19

Nu finns OK ekonomisk förenings årsredovisning för verksamhetsåret 2018/19 tillgänglig.

Årsredovisningen finns tillgänglig i en kortare digital version på arsredovisning.ok.se men också i sin helhet som en nedladdningsbar PDF-fil.

Händelser under året - ett axplock

Under verksamhetsåret genomförde OK bland annat digitala val av förtroendevalda för första gången och tog fram ägardirektiv till samtliga majoritetsägda verksamheter. I syfte att lyfta medlemskapet rullades under året projektet Medlemsresan ut i OK:s och OKQ8:s organisationer.

Det är du och jag som tillsammans äger OK. När jag blickar tillbaka på året som gått, är det också arbetet med att stärka medlemskapet och utveckla nya verktyg för medlemspåverkan, som jag värderar allra högst.

- Britt Hansson, vd och koncernchef

Även i föreningens verksamheter har mycket hänt. Till exempel lanserade OKQ8 under året drivmedelskonceptet OKQ8 GoEasy i Sverige, en bensin och diesel som vårdar och renar motorn med hjälp av tillsatser. I mars 2019 förvärvade de också Kraftpojkarna Sverige AB som är marknadsledande leverantör av nyckelfärdiga lösningar för solenergi. 

Föreningens samlade resultat är stabilt och ligger i nivå med föregående år.

Årsredovisningen i tryckt format

Tryckta versioner av årsredovisningen kommer att skickas till OKQ8:s stationer och det kommer också att finnas exemplar på OK:s regionstämmor i maj.