Om våra regioner och förtroendevalda

I OK ekonomisk förening har varje medlem en röst. I våra 27 regioner väljs ledamöter och ägarombud för att företräda medlemmarnas roll som ägare.

kartaPå föreningsstämman, där årets viktigaste beslut fattas, representeras OK:s medlemmar av 121 förtroendevalda ägarombud. För att få en spridning bland ägarombuden, med representanter från hela föreningens geografiska område, anordnas regionstämmor i 27 regioner från norr till söder.

Antalet ägarombud per region varierar beroende på antalet medlemmar. Oavsett vilken region ett ägarombud blivit vald i är uppdraget detsamma – att verka för en ansvarsfull och effektiv fordons- och energianvändning som gynnar alla föreningens medlemmar.

I varje region finns följande roller:

Ägarombud
Regionrådsledamöter
Valberedare

Mer om de olika rollerna kan du läsa här.

 

Medlemstabellen 2018/2019 
 

Region Medlemmar Ägarombud 
Jämtland/Härjedalen 24185 4
Västernorrland 37300 7
Hälsningland 23919 4
Dalarna 52243 9
Gästrikland 22015 4
Uppland 31382 6
Västmanland 34316 6
Örebro 25659 5
Södermanland 27659 5
Nordvästra Stockholm 38696 7
Nordöstra Stockholm 25538 4
Sydöstra Stockholm 28728 5
Stockholm 72492 10
Sydvästra Stockholm 33868 6
Östergötland 37204 7
Skaraborg 15557 3
Fyrstad 22270 4
Göteborg 28899 5
Södra Älvsborg 9899 2
Jönköping 13994 2
Gotland 5639 1
Kalmar 9670 2
Kronoberg 8273 1
Halland 8692 2
Norra Skåne 18404 3
Blekinge 9526 2
Södra Skåne 27430 5
Övriga 16923  
Totalt 710380 121